CPO-projecten

Benieuwd wat CPO is?Er is de laatste tijd veel te doen geweest over CPO-projecten. Begin deze eeuw ontstonden er CPO-projecten. Samen met een groep toekomstige buren, in eigen beheer woningen bouwen. Waarin de groep gezamenlijk keuzes maakt voor bijvoorbeeld een architect, constructeur etc.. Het voordeel zit hem dan vooral in de schaalvergroting: Het is voor de prijs van een aannemer veel interessanter om bijvoorbeeld twintig woningen te bouwen in plaats van twintig keer een woning

Veel projectontwikkelaars bieden tegenwoordig ook een vorm van CPO aan. Van ‘’samenbouwen in eigen beheer’’ is echter geen sprake.

CPO wordt van onderaf opgebouwd. Bij genoeg interesse in/behoefte aan CPO, die door de in iedere kern actieve werkgroep wonen van de dorps-en wijkraden wordt geïnventariseerd, kan de gemeente voor een CPO-project een stuk grond beschikbaar stellen. Deze werkgroepen inventariseren om de zoveel tijd wat de behoefte in een dorp is op het gebied van wonen.

Wanneer de gemeente positief reageert op een verzoek een CPO-project te starten en hiervoor een stuk grond beschikbaar stelt, start de werkgroep wonen met het werven van leden voor de CPO-vereniging. Dit gebeurt in het openbaar en geeft iedere Nederlander een eerlijke kans om mee te doen aan het CPO. Na voldoende aanmeldingen wordt er een CPO-groep gevormd. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen (door de gemeente beschikbaar gestelde kavels) zijn, moet er geloot worden voor deelname aan het CPO-project.

Wanneer de groep compleet is, wordt er bij de notaris een officiële vereniging opgericht. Uit hun midden kiezen de leden, deelnemers aan het CPO-project, een CPO-bestuur. Die nemen de taken van de werkgroep wonen over, en gaat samen met een adviseur aan de slag met het schrijven van een plan van aanpak. Zij kiezen o.a. een aannemer en vragen vergunningen aan. Op het moment dat men gaat starten met de bouw, gaat men dus “gezamenlijk bouwen, in eigen beheer”.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.