Leefbaarheid, overal en voor iedereen

Misschien wel de grootste uitdaging ziet de Gemeenschapslijst in het leefbaar houden van de kernen in de gemeente de komende jaren. Nummer 4 op de lijst Daan Velings (25): “Er moet flink bijgebouwd worden, zeker in de kleine kernen is de nood hoog. De jeugd wil graag blijven, maar heeft op de oververhitte woningmarkt vaak geen kans. Dat probleem moeten we oplossen door veel te bouwen voor starters, maar daarnaast is ook doorstroming op de woningmarkt van groot belang. Mantelzorg- en levensbestendige seniorenwoningen bieden ouderen de kans om zelfstandig te blijven wonen in de kern waar ze van houden, maar zorgen ook voor een veel een betere doorstroming op de woningmarkt.” Het thema leefbaarheid is echter breder dan alleen bouwen, stelt de partij. Bouwen is enkel het middel om sociale cohesie, voorzieningen en een diverse mix van de bevolking te waarborgen.

Wonen en woningbouw

Levendige kleine kernen met Someren-Dorp als hoofdkern

Someren-Dorp is de hoofdkern van de gemeente, de kern waar alle voorzieningen zijn die we nodig hebben. Dat moet ook zo blijven, maar tegelijkertijd moet wat de Gemeenschapslijst betreft Someren- Dorp wel een dorp blijven. De kern hoeft niet onevenredig hard te groeien naar veel meer inwoners. Juist het dorpse karakter spreekt de Somerense inwoner aan. Met de daarbij behorende sociale- en maatschappelijke verbinding. “Onze ouderen willen graag in Someren blijven wonen, dicht bij de vele voorzieningen en de zorg. Het is dus belangrijk dat we ook in Someren- Dorp voldoende woonruimte voor ouderen voorhanden hebben, zodat er van onderuit ook de nodige doorstroming kan plaats vinden”, vertelt Somerenaar Ralf van Bommel (38), nummer 7 op de lijst.

De Gemeenschapslijst gaat voor het behoud van levendige kernen. De leefbaarheid in de kleine kernen staat gigantisch onder druk, omdat er de afgelopen jaren veel te weinig is gebouwd. Daardoor is veel jeugd vertrokken. Om toekomstbestendige kleine kernen te behouden zullen deze moeten groeien. Dit kan door voldoende woningen te bouwen. Daardoor kunnen belangrijke voorzieningen zoals school, vereni- gingen, zorg en winkels behouden blijven. Haast met bouwen is geboden. Waar nodig en mogelijk moet de gemeente woningbouw in kleine kernen versnellen, bijvoorbeeld door het inhuren van extra mankracht. Tiny houses kunnen hierin een rol spelen. Als daar behoefte aan is moet de gemeente kijken waar ruimte is voor deze woningen.

CPO

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, wat inhoudt dat een groep burgers samen in eigen beheer bouwen. De groep kiest zelf een projectleider, een architect en een aannemer. Door gezamenlijk in te kopen besparen ze op de bouwkosten.

In bijna alle kernen zijn al meerdere van zulke projecten gerealiseerd. In Someren-Eind is een CPO in voorbereiding. “Wij willen deze groep, net zoals eerder op andere plekken in de gemeente, daarvoor alle ruimte en kansen geven. Een echt CPO-project ontstaat bij de toekomstige bewoners zelf, vaak gestimuleerd door een werkgroep van een dorpsraad en daar willen wij aan vasthouden”, vertelt Lieroppenaar Stef Kornuijt (21) een van de jongste leden op de lijst van de Gemeenschapslijst. 

“Wij als Gemeenschapslijst zijn groot voorstander van CPO-projecten naast de uitgifte van vrije bouwkavels. Vooral ook omdat onze eigen burgers daardoor wat goedkoper kunnen bouwen én men vanaf de eerste steen betrokken is met de nieuwe buren. We hopen dat in de toekomst veel meer CPO-projecten van de grond komen.”
Wat de Gemeenschapslijst betreft, is de gemeente hierin een betrouwbare partner, die duidelijke kaders stelt en meedenkt waar mogelijk.

Cultuur, verenigingen en voorzieningen

Leefbaarheid is meer dan enkel woningbouw, benadrukt de Gemeenschapslijst. Someren heeft een groot verenigingsleven en een hoog voorzieningenniveau. De partij ziet dat de Somerense inwoners daar met zijn allen heel erg trots op zijn. En dat is volgens de partij geheel terecht. De gemeenschapshuizen, lokale omroep Siris, het zwembad, de bibliotheek, sport- en cultuurverenigingen, stichtingen: allemaal horen ze bij onze gemeente. “We zijn er trots op en vinden dan ook dat we deze zaken als gemeente moeten koesteren en ondersteunen. De vele vrijwilligers verdienen het dat de gemeente hen helpt op het moment dat dat nodig is. Het is daarom belangrijk dat de gemeente alle verenigingen hetzelfde behandelt en gelijke kansen geeft”, stelt Somerenaar Marc Sanders (46), de nummer 8 op de kieslijst.

 

Doorgaand verkeer

In alle drie de kleine kernen is het doorgaand verkeer nog steeds een doorn in het oog, ook voor de Gemeenschapslijst. In Someren- Dorp is er geen probleem vanwege de rondweg. Helaas is een dergelijke oplossing nu niet voor alle kernen haalbaar, geeft de partij aan.

Het grootste probleem doet zich voor in Lierop. Het ontmoedigen van het doorgaand verkeer zou een tijdelijke oplossing kunnen zijn, wat betreft de Gemeenschapslijst. Brede fietsstroken in de kom zouden daar een uitkomst voor kunnen bieden, in combinatie met een verbetering van de doorstroming op de Kanaaldijk. De partij vindt dat de gemeente hierbij de dialoog met de provincie aan moet gaan voor bijvoorbeeld een verbreding van het wegdek. Lieroppenaar en nummer 11 Paul Sanders (46): “Goed is het nú al na te denken over alternatieven voor de lange termijn. We denken dan bijvoorbeeld aan een toekomstige verbreding van de A67 waardoor een verplaatsing van of een extra onderdoorgang mogelijk zou kunnen zijn.”

 

In Someren-Eind is nog steeds sprake van te veel doorgaand verkeer waardoor er overlast is van trillingen en geluid. De Gemeenschapslijst blijft streven naar een algehele reconstructie binnen de kom van de hoofdstraten Sluisstraat-Boerenkamplaan- Nieuwendijk waardoor doorgaand verkeer wordt ontmoedigd. Ook de uitstraling van deze wegen laat te wensen over: te veel asfalt en beton en te weinig groen. Daarnaast vindt de partij dat er te weinig ruimte is om te parkeren en dat er te weinig mogelijkheden zijn voor fietsers en voetgangers. Hoewel volgens de Gemeenschapslijst minder klachten zijn vanuit Someren-Heide lijkt het de partij goed om na de aanpak van de Kerkendijk buiten de kom nu ook te kijken naar de mogelijkheden binnen de kom in combinatie met de nieuwe ontwikkelingen rondom de voormalige kerk.

 

Openbaar vervoer

Het niveau van het openbaar vervoer in onze gemeente bevindt zich echt op een ondergrens wat de Gemeenschapslijst betreft. Mogelijkheden om dit niveau te verbeteren zullen ze dan ook onder de aandacht blijven brengen. Een belangrijk onderdeel daarvan is voor de Gemeenschapslijst nog steeds een goede verbinding van onze kernen naar het treinstation in Maarheeze en Heeze. “Er is een buurtbus die daar naartoe rijdt, maar daar moet meer bekendheid aan gegeven worden, zodat er meer gebruik van gemaakt gaat worden. Het is belangrijk dat de inwoners van Someren mobiel zijn en blijven in de toekomst en zich gemakkelijk en binnen een gering tijdsbestek met het ov kunnen verplaatsen. Een goede ov-verbinding in alle kernen is belangrijk voor onze mobiliteit en biedt daarnaast een duurzaam alternatief voor gemotoriseerde voertuigen”, geeft de Someren-Eindse nummer 3 op de lijst Annelieke Huijerjans (25) aan.