In 1962 werd op initiatief van enkele Eindse bewoners een nieuwe politieke partij opgericht. Dit gebeurde vanuit het gevoel dat de Eindse belangen bij de bestaande politieke persoonpartijen (bv lijst Giebels .lijst Vermeulen ) onvoldoende werden behartigd. In een vergadering bij doktor Filippini werd door de Boerenbond, Katholieke Arbeidersbond en de Middenstand besloten tot oprichting van de Gemeenschapslijst. In 1962 werd voor de eerste keer meegedaan aan de verkiezingen. Met 3 zetels werden de verwachtingen overtroffen en hiermee werd tevens het einde ingeluid van de persoonslijsten in de gemeentepolitiek.
Begin jaren 80 ontstond er een ontwikkeling dat landelijke partijen mee gingen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Er werden donkere tijden voorspeld voor de plaatselijke partijen, maar het is anders gelopen. Met name door een sterke band met de plaatselijke bevolking en verenigingen hebben we deze bedreiging goed weten te doorstaan.


Zonder iemand tekort te willen doen zijn 5 mensen voor de partij erg belangrijk geweest: Frans Meulendijks, Remy Lammers, Evi van Lierop, Lambert Smits en Mia v Lierop-Schroyen als vrouw van het eerste uur. Lambert Smits was vanaf het begin in de 60 en 70-er jaren onze wethouder in het college en daarmee het gezicht van Someren-Eind. Remy Lammers was ook bij de oprichting betrokken en is jarenlang onze fractie voorzitter geweest. Hij was vaak het luisterend oor voor mensen in nood en was voor vele een vertrouwenspersoon. Frans Meulendijks was jarenlang het financiële geweten van Someren en heeft de gemeente financieel gezond gemaakt. Fel en messcherp in de debatten, wars van uiterlijk vertoon, met maar weinig stemmen was hij toch een machtsfactor van betekenis. Ongetwijfeld was secretaris Evi van Lierop, zonder raadslid te zijn geweest, erg belangrijk voor onze gemeenschap. In zijn werkplaats achter de schoenwinkel zijn vele ideeën ontstaan, werden problemen besproken en oplossingen bedacht, acties voorbereid, reclameslogans bedacht; kortom een gemeenschapsman in hart en nieren en altijd beschikbaar voor het werk op de achtergrond.