Bij het bespreken binnen de fractie van het eerste concept coalitieakkoord werd al snel duidelijk dat het coalitieakkoord voor de Gemeenschapslijst niet zou voldoen. Een zeer beknopt en onduidelijk akkoord met weinig specifieke punten en zonder duidelijke toekomstvisie voor onze kernen.

Navraag bij LSH leerde dat zij er hetzelfde over dachten. Maar wat dan? Roepen aan de zijlijn zonder zelf actie te ondernemen, het is niks voor ons. Wij zijn van gewoon doen! En dus zijn we met een eigen oppositieakkoord gekomen.

Op z’n Zummers gezegd: “as ge denkt de ge het bitter kant, dan moete ut zelluf doew”. Nog nooit eerder vertoond in onze gemeente, en best stoer al zeggen we het zelf.

 

Een mooi, breed en duidelijk programma met respect voor elkaars partijstandpunten, want we hebben zeker ook verschillen, maar vooral geschreven vanuit eenzelfde gedachte en onze overeenkomsten als lokale partijen.

 

Het moest vooral duidelijk voor de burger, goed leesbaar, en zo concreet als mogelijk zijn wat er de komende vier jaar gaat gebeuren als het aan ons zou liggen. En we hopen dat de coalitie er ook wat aan heeft, want dan zal namelijk de hele Somerense gemeenschap ervan profiteren.