Zorg goed voor elkaar

Corona

De afgelopen twee jaar heeft de Covid19-pandemie het leven beheerst, gelukkig gloort er nu licht aan het eind van de tunnel. Maar we zijn er nog lang niet. De nasleep van corona zal nog jaren duren. Op het gebied van de gezondheid, het sociale leven, maar ook voor de Somerense ondernemers. Het is belangrijk om juist dan als gemeente te laten zien waar je voor staat, vindt de Gemeenschapslijst. De partij vindt dat binnen de landelijke richtlijnen en maatregelen hulp geboden moet worden waar mogelijk en dat inwoners, bedrijven en verenigingen tijdelijk ondersteund moeten worden.

 

Ouderen

Er komen steeds meer ouderen in onze samenleving. Ook Someren vergrijst. Daarnaast krijgt iedereen het drukker in deze 24-uurs samenleving. Vitale ouderen willen vaak na hun werkende leven nog een bijdrage leveren aan de samenleving. De Gemeenschapslijst vindt dat je als gemeente die kans met beide handen aan moet grijpen. Somerenaar en nummer 12 op de lijst Jos Feijen (65): “Het is belangrijk dat ouderen niet vereenzamen. Initiatieven als Samen Someren en Someren Geraakt moeten we omarmen. Zij betrekken vele burgers, maar zeker ook ouderen bij onze samenleving.”

De Gemeenschapslijst vindt dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Belangrijk is dan ook dat er mantelzorg- en levensbestendige seniorenwoningen bijkomen in alle kernen. Als gemeente moet je er ook voor zorgen dat de Somerense WMO-voorzieningen optimaal blijven, onder andere door samenwerking te blijven zoeken met andere partijen indien het thuis wat minder gaat. Als thuis wonen niet langer een optie is, is het volgens de Gemeenschapslijst van belang dat er voldoende en goede voorzieningen blijven in onze gemeente waar hulpbehoevenden naar toe kunnen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor huisartsenpraktijken. De Gemeenschapslijst vindt het vanzelfsprekend de keuze van een huisarts zelf, maar als er een vraag komt moet de gemeente proactief meedenken om een huisartsenpraktijk te realiseren, zoals bijvoorbeeld in Lierop.

Mantelzorg

Naast de reguliere zorg, waar je als gemeente minder taken in hebt, zijn zorgbehoevenden ook meer en meer aangewezen op de mensen in hun omgeving. Deze mantelzorgers nemen vaak veel werk uit handen. De Gemeenschapslijst vindt het belangrijk dat deze vrijwilligers gewaardeerd blijven worden en ondersteund worden bij de zorg die ze aan iemand geven. Dit kan volgens de partij door duidelijk te maken waar ze aan kunnen kloppen voor extra hulp of door ze de gelegenheid te geven om even op adem te komen. De dorpsondersteuners in de gemeente hebben daar al vaak een grote rol in. Zij wijzen inwoners de weg en ondersteunen hen waar nodig. De gemeente moet deze dorpsondersteuners blijven ondersteunen, geeft de partij aan.

 

Tieners en jongeren

Voor de Gemeenschapslijst staat voorop dat tieners en jongeren hun eigen keuzes moeten kunnen blijven maken. Voor tieners is het daarbij belangrijk dat er goed onderwijs en voorlichting wordt gegeven, waarin gefocust wordt op de verleidingen van deze tijd, zodat problemen preventief aangepakt kunnen worden. Om die reden vindt de Gemeenschapslijst dat Someren moet (blijven) investeren in haar tieners waar dat mogelijk is. Zij zijn de toekomst van de gemeente. Ook belangrijk voor de partij is dat tieners en jongeren zich thuis voelen en thuis blijven voelen in Someren. Eindse Patricia Buis-Iven (52) de nummer 9 op de lijst: “We moeten ervoor blijven zorgen dat Someren een gemeente blijft waar zij kunnen wonen en graag willen blijven wonen. Bouw voldoende starterswoningen in alle kernen. Ook op het gebied van uitgaan en evenementen kunnen we winst boeken. Komend jaar wordt er al getest met het langer openhouden van onze natte horeca (cafés), waardoor de noodzaak om elders op stap te gaan in het weekend hopelijk minder groot wordt. We willen ervoor zorgen dat onze gemeente een bruisende en levendige plek voor jongeren blijft. Ook activiteiten zoals sporten zijn daarbij van groot belang en moeten in voldoende mate beschikbaar blijven zodat jongeren zich kunnen ontplooien in Someren. Zodat ze elkaar kunnen blijven ontmoeten en betrokken blijven. Ook van belang is jongeren steeds te blijven betrekken bij de politiek. Politieke beslissingen raken ook hen namelijk in grote mate. Wij hebben hier bij de Gemeenschapslijst dan ook steeds en in grote mate oog voor. Onder meer door jongeren het volle vertrouwen te geven en ze op een verkiesbare plek te zetten.”

Onderwijs

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs. Goede schoolgebouwen, met goede ventilatie, zijn een eerste vereiste. De Gemeenschapslijst vindt dat de gemeente Someren moet blijven investeren in goede schoolgebouwen en er bij de onderwijsorganisaties aandringen op een goede spreiding van de kinderen op die scholen. Het kan volgens de partij niet zo zijn dat er in bepaalde schoolgebouwen klaslokalen leegstaan en er op andere plekken lokalen moeten worden bijgebouwd. Het behouden van een basisschool in iedere kleine kern is een vereiste, vindt de partij. Ook andere voorzieningen, zoals de bibliotheek, kunnen voor veel inwoners iets betekenen op het gebied van taal- en digivaardigheden. Dat geldt ook voor inwoners die oorspronkelijk afkomstig zijn van buiten Nederland.

Sport en cultuur

Een goede gezondheid begint wat de Gemeenschapslijst betreft met een goed dagelijkse leefpatroon. Gezond eten en voldoende beweging vergroten onze weerbaarheid en verkleinen de kans op ziektes. Voorlichting hierover kan er nooit te veel zijn. Bijvoorbeeld informatie over gezond eten, betaalbaar voor alle inkomens. Daarnaast is het belangrijk lichamelijke beweging te stimuleren. Dit begint al op jonge leeftijd op basisscholen. Door ervoor te zorgen dat kinderen op jonge leeftijd bekend raken met sporten en dit leuk gaan vinden kan er een gezonde basis voor de rest van het leven worden gelegd. Leef vervult daar een mooie rol in. Sport- en cultuurverenigingen zijn onlosmakelijk verbonden met Someren. De Gemeenschapslijst is er trots op. “Ze horen bij Someren en dat moet ook zo blijven. Daarom is het van belang dat de gemeente deze verenigingen en stichtingen steunt waar mogelijk”, vertelt Tessa Vestjens- Raijmakers (29) uit Someren-Eind, de nummer 6 op de kieslijst.