• Loop je ergens tegen aan? Neem contact met ons op!
  • Interesse? Bezoek dan eens onze Schaduwraad.
  • De Gemeenschapslijst, Gewoon Doen!

Welkom op de gloednieuwe site van de Gemeenschapslijst!

De Gemeenschapslijst is dé lokale partij in de Gemeente Someren. Kritisch, pragmatisch en constructief. Wij vertegenwoordigen álle kernen in de Gemeente Someren. Niet gebonden aan een bepaalde ideologie of landelijke partij, maar voor de beste oplossing voor onze Gemeente. Ons motto: Gewoon Doen!

Kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Onze fractieleden

Het bestuur

Achterbanvergadering

Iedere maand houden wij onze goed bezochte achterbanvergaderingen, de schaduwraad. Tijdens deze schaduwraden worden er diverse onderwerpen op de commissieagenda's besproken en worden wij bijgepraat door de fractie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid zelf onderwerpen of problemen aan te kaarten. Na afloop is er tevens altijd nog plek om samen een gezellig drankje te doen.

 

Sinds maart 2022 bezoeken wij met de schaduwraad niet alleen meer Someren-Eind, maar wisselen we af tussen Someren-Eind, Lierop en Someren.

Iedereen is van harte welkom om eens een keer te komen kijken en luisteren. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze secretaris, Wilma Swinkels.

 

In 2022 ziet het schema er als volgt uit:

 

Datum Locatie
7 Juni 2022 De Einder, Someren-Eind
5 Juli 2022 De Vurherd, Lierop
13 September De Einder, Someren-Eind
18 Oktober Someren
29 November De Vurherd, Lierop

IHP Onderwijs 2019-2033, wat moet er gebeuren?

Afgelopen raadsvergadering stond het beschikbaar stellen van krediet voor het addendum van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) op de agenda. Een stuk dat wat ons betreft nog niet rijp was voor besluitvorming. Het gaf onvoldoende inzicht in de gevolgen voor onze meerjarenbegroting die het extra krediet met zich mee gaat brengen en kende tevens nog veel onzekerheden met betrekking tot de plannen rondom Leerrijk, de Diamant en de Brigantijn.

Lees meer »

De Gemeenschapslijst en LSH presenteren Oppositieprogramma 2022-2026

Het zal u niet ontgaan zijn, politiek Someren heeft roerige jaren achter de rug. Op 16 maart 2022 hebben zowel de Gemeenschapslijst als LSH een in onze ogen top verkiezingsuitslag neergezet. Desondanks is het ons niet gegeven om zitting in het College van B&W te mogen nemen. Deze teleurstelling hebben we omgezet in een ambitie om als blok van oppositiepartijen vol aan de slag te gaan voor onze kiezers. Al vrij snel nadat we het concept Coalitie Programma zagen hebben we geconcludeerd dat dit programma inhoudelijk te ver van ons als partijen af staat waardoor we vriendelijk bedankt hebben om mee te schrijven. Om geen oppositiepartij te zijn die alleen maar roept waar het aan schort aan de zijlijn hebben we samen met de Gemeenschapslijst een Oppositieprogramma 2022-2026 opgesteld. Een oppositieprogramma waar plek is voor de actualiteit in deze zware tijden. Een oppositie programma waar plek is voor de agrarische sector en voor onze dorpskernen genaamd ‘Een Realistische Koers’. Waar gaan we dan voor? Woningbouw en de leefbaarheid in de kleine kernen Someren-Eind, Lierop en Someren-Heide, die hevig onder druk staat, de ontwikkelingen in ons buitengebied, het centrum van Someren-Dorp dat weer moet gaan floreren en waar het ook prettig wonen moet blijven zijn de belangrijkste items. Hierin hebben we een gezamenlijk belang. Van een goede school en aandacht voor de zorg tot een bloeiend verenigingsleven. Van een vitaal platteland met perspectief voor de agrarische sector tot een bloeiend centrum en alles wat daar verder nog tussenin zit. Daarnaast stijgt de inflatie momenteel met ongekende percentages. De energieprijzen stijgen zelfs nog veel harder en de dagelijkse boodschappen worden alsmaar duurder. Met andere woorden, de koopkracht staat flink onder druk. Het liefst hebben we dat het kabinet hierin daadkrachtig optreedt. We zien hier echter maar mondjesmaat iets van terug en dat is lang niet voldoende. Wij zijn van mening dat we ook als gemeente onze ogen open moeten houden en in deze ongekende tijden zoveel mogelijk burgers moeten redden op het moment dat het water ze aan de lippen staat. Someren is een rijke gemeente, waar we niet hoeven te kiezen tussen de verwarming of eten! Morgen d.d. 29-09-2022 tijdens de raadsvergadering komen we hierop terug en is het oppositie programma volledig in te zien. De Gemeenschapslijst en LSH gaan Gewoon Bouwen aan Someren met Een Realistische Koers, met haalbare doelen en concrete plannen. Fractievoorzitter Gemeenschapslijst Bart de Groot Fractievoorzitter LSH Marco Stolwijk

Lees meer »

Brief Gemeenschapslijst en LSH over coalitievorming

Afgelopen maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. De uitslag is een gegeven en bij alle betrokkenen bekend. Zoals vooraf afgesproken en door iedereen ondersteund werd er een informateur aangesteld, de heer Mathijssen, die met iedere partij een aantal gesprekken ging voeren. Hieruit volgde, zoals afgesproken in het Plan van Aanpak, een advies met een voorkeursamenstelling van welke partijen samen de coalitie kunnen vormen en welke problemen daarbij overwonnen moeten worden.

Lees meer »

Gezamenlijke reactie Gemeenschapslijst en LSH op formatie

In navolging op de gemeenteraadsvergadering van donderdag 21 april willen wij door middel van deze brief het onderstaande graag met u delen. Tijdens deze raadsvergadering heeft de Gemeenschapslijst bij agendapunt 3 'mededelingen' de gemeenteraad op de hoogte gebracht van het gelopen proces, tussen de verkiezingen en 21 april, rondom het vormen van een nieuwe coalitie.

Lees meer »

Onze kandidaten #2

Stef Kornuijt is 21 jaar en woonachtig in Lierop. Hij studeert momenteel politicologie en werkt bij ’t Jagershuis en houdt van voetbal, tennissen, muziek, netflix en politiek. Wat volgens Stef belangrijk is voor Someren de komende jaren? Dat de gemeente er is voor de burger en niet andersom, door betere communicatie en omgang vanuit de gemeente naar de burger. Verder moet er ook extra aandacht komen voor alle aspecten van de leefbaarheid in onze kleine kernen, die voor de toekomst enorm onder druk staat.

Lees meer »

Onze kandidaten #4

Daan Velings is 25 jaar, woonachtig in Someren-Eind samen met zijn vriendin Pien. Hij is werkzaam als jurist bij gemeente Cranendonck en houdt van motorrijden, motorcross, gezellig met vrienden zijn en citytrips. Daan was de afgelopen vier jaar al raadslid voor onze partij en is kundig in het ruimtelijk domein en een echte vertegenwoordiger van de jongere generatie in heel Someren.

Lees meer »

Onze kandidaten #5

Jan Adriaans is 61 jaar, woonachtig in Someren-Eind samen met zijn vrouw. Hij is operator fabrieksopslag en houdt ervan om hard te lopen. Jan was de afgelopen vier jaar al raadslid voor onze partij en is een echte dossier bijter. Hij heeft een grote interesse en lees vrijwel alle stukken door, van grotere dossiers tot ingekomen brieven. Wat volgens Jan belangrijk is voor Someren de komende jaren? Brede welvaart, voldoende werkgelegenheid, aandacht voor de kleine kernen en een goed sociaal leven voor iedereen.

Lees meer »