Asielzoekers en de invulling van de landelijke Spreidingswet

Het was een van de grote verkiezingsthema’s afgelopen november: migratie. Het blijft een probleem waar Nederland mee om moet zien te gaan. Als onderdeel daarvan is in januari de spreidingswet door de Eerste Kamer aangenomen. Daar valt veel van te vinden, maar wat we er ook van vinden het betekent een extra opdracht voor onze gemeente waar me op de een of andere manier wel iets mee moeten.

 

Daarvoor zijn we ook in de regio al een tijdje aan het praten. Zo staat ook aangegeven in de raadsinformatiebrief die behandeld werd tijdens de raadsvergadering van januari. Met de spreidingswet ligt de taakstelling voor het opvangen van asielzoekers voor Someren op 121 personen. Dat is een behoorlijk aantal en ook meer dan de in de raadsinformatiebrief benoemde 74. Kortom: ook Someren zal hier iets mee moeten.

De crisisnoodopvang en commotie daar rondom in Someren is in dat opzicht nog maar kortgeleden. De schrijnende situatie in Ter Apel, die ook op dit moment nog voortduurt, deed gemeenten in Nederland bewegen om tijdelijke opvang te regelen voor asielzoekers om zodoende de grote opvanglocaties als Ter Apel te ontlasten. Er is in Someren veel om te doen geweest, maar uiteindelijk heeft de opvang zonder noemenswaardige problemen plaatsgevonden. Een belangrijke les van toen zat hem echter ook met name in de communicatie, omdat het besluit veel mensen overviel.

 

Daarom heeft de fractie van de Gemeenschapslijst de volgende oproep gedaan aan het college: ga onze inwoners actief informeren over de spreidingswet en betrek hen in de overwegingen waar we als gemeentebestuur mee te maken hebben. Informeer hen over de gevolgen van de wet voor Someren, de situatie in opvangen elders in het lang. Organiseer uiterlijk in het tweede kwartaal een aantal openbare bijeenkomsten of inloopbijeenkomsten waarin informatie gedeeld wordt en mensen wordt gevraagd mee te denken. Waar zouden we als gemeente op moeten letten, bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid, onderwijs of de dagelijkse bezigheid van asielzoekers? Neem inwoners actief mee en luister aan de voorkant naar hun zorgen, zodat we achteraf niet weer moeten concluderen zoals dat elders in het land nu vaker in het nieuws komt dat we onze inwoners bij het nemen van zo’n ingrijpend besluit niet voldoende hebben later participeren.

 

De wethouder gaf aan bezig te zijn met het dossier en daarin ook veel aandacht te hebben voor de communicatie. We hopen daarom dan ook dat deze komende maanden goed op gang gaat komen en dat onze inwoners nog voordat er een besluit voor gaat liggen bij de gemeenteraad de mogelijkheid krijgen om zich uit te spreken en te participeren in het proces. Zo voorkomen we problemen zoals die eerder ontstonden.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.