Een divers buitengebied

Over het Somerense buitengebied is de Gemeenschapslijst duidelijk: Dat is prachtig. Een mooie mix van natuur, agrarische activiteiten en toerisme. Maar volgens de partij is het buitengebied ook al jaren aan het veranderen. Hoewel nog steeds van groot belang, neemt de omvang van de agrarische sector in de gemeente af. Sommige agrarisch ondernemers moeten gedwongen stoppen, andere kiezen daar zelf voor. Wat de Gemeenschapslijst betreft zou dit te allen tijde een vrije keuze moeten zijn. Daarentegen blijft het toerisme in onze gemeente groeien. De Gemeenteraad sprak eerder al uit volledig achter een groei van de toeristische sector te staan. De zestigjarige partij vindt het wel belangrijk oog te houden voor een goede balans tussen agrarisch ondernemerschap, het groeiende toerisme en de mooie Somerense natuur.

Toerisme en recreatie

Afgelopen jaren profileert de gemeente Someren zich steeds meer als een toeristische gemeente. Daarbij wordt nadrukkelijk de ver- binding gezocht met de natuur. De eerste mooie stappen zijn gezet door het bouwen van vakantiebungalows. De partij ziet daarnaast graag dat de natuurpoort verder wordt ontwikkeld zoals eerder afgesproken. Al jaren maakt de Gemeenschapslijst zich sterk voor het aantrekken van een grote dagtrekker afgestemd op de natuur, zoals bijv. een klimbos of natuurspeelpark. Dit zou een mooi geheel kunnen vormen met de andere recreatieve ontwikkelingen en de Strabrechtse heide.

De gemeente moet hier volgens de Gemeenschapslijst ook zelf in investeren, zonder concurrentievervalsing en met een laag kostenplaatje voor de gemeente. De uitgaven kunnen gedekt worden uit de toerismebelasting. Deze levert door de kwantitatieve groei van ons toerisme immers meer inkomsten op. Deze belasting moet wat de Gemeenschapslijst betreft niet verlaagd worden, zodat niet de inwoner van Someren, maar de toerist de kosten hiervoor betaalt.

Natuur

Belangrijk onderdeel van het Somerense buitengebied is de natuur waar ook de Gemeenschapslijst heel trots op is. Samen met belangen- verenigingen zoals IVN en Summers Landschap moet het mogelijk zijn om dit in stand te houden en daar waar mogelijk uit te breiden. Mooie initiatieven zoals de Schans en de Wilde Weide verdienen de steun. Akkerlandschappen worden steeds mooier door de bloemenranden die worden aangelegd. Onze heide- landschappen blijven mooi open door het beheer en ook knotwilgen blijven in stand gehouden. Door het toevoegen van nestkastjes kan ook de vogelstand op peil blijven. Een mooi initiatief vindt de partij ook het hangen van nestkastjes ter bestrijding van de processierups. Anderzijds vindt de Gemeenschapslijst dat de natuur niet overbelast moet worden door de groei van toerisme en recreatie in de gemeente en dat de gemeente deze situatie actief moet blijven monitoren. “Zo kunnen ook de Somerense inwoners blijven genieten van de prachtige natuur, zonder dat sprake gaat zijn van filewandelen”, aldus Annelieke Huijerjans.

Agrarische sector

Belangrijk onderdeel van het buitengebied van Someren is de agrarische sector. De Gemeen- schapslijst vindt dat zij de ruimte verdient om te ontwikkelen en te groeien. Er zijn ook agrariërs die willen stoppen. De gemeente moet ruimhartig met hen meedenken in alternatieven om een nieuwe start te kunnen maken. Vooruitstrevende en vooroplopende agrarische bedrijven moeten de kans krijgen om hun plannen te ontplooien. Alleen zo kan de agrarische sector volgens de politieke partij een van de grotere dragers van het buitengebied blijven.

Duurzame energie

De Gemeenschapslijst is ervan overtuigd dat we de omslag moeten en kunnen maken van fossiele brandstoffen naar duurzame oplossingen. Annelieke Huijerjans daarover: “Om die omslag te kunnen maken is draagkracht het belangrijkst. Iedereen moet meekunnen praten over wat er in zijn of haar omgeving gaat gebeuren op dat gebied. Daarom zijn wij groot voorstander van coöperatieve initiatieven met een sociaal karakter waarbij de opbrengsten voor een deel teruggaan naar de omwonenden en de Somerense samenleving. Zo houden we voldoende draagvlak en profiteert ook daadwerkelijk iedereen mee van de energietransitie.”

De Gemeenschapslijst vindt dat de gemeente ook zelf moet investeren in duurzame energie, zodat niet alleen de lasten maar ook de baten voor Someren blijven. Verder vindt de partij het belangrijk om mensen bekend te maken met de reeds bestaande regelingen, zoals de Groene Zone.

 

Wolven en wilde zwijnen

De laatste jaren wordt meer en meer overlast van de wolf en wilde zwijnen ervaren. De Gemeenschapslijst vindt dat in ons drukke land er te weinig ruimte is voor deze dieren. In de tijd dat de wolf hier nog voorkwam was er nog veel ruimte voor dit dier, simpelweg omdat we toen nog niet met ruim zeventien miljoen waren. Ook voor de wolf geeft dit gevolgen, getuige het doodrijden van een wolf op de A67. De Gemeenschapslijst is voorstander van het vangen en vervolgens uitzetten in een gebied waar de wolf beter op zijn plek is. Ook voor de Somerense veestapel is dit de beste oplossing vindt de partij. De gemeente zou hier dan ook actief voor moeten gaan lobbyen zodat de wetgeving hiervoor gewijzigd kan worden. Voor de wilde zwijnen heeft Someren reeds een zerotolerancebeleid dat erop gericht is om ze te weren. Dat wil de Gemeenschapslijst ten uitvoer brengen.

 

Bestemmingsplan buitengebied

De gemeente Someren is bezig alle zaken in het buitengebied in beeld te brengen. Dit doet ze om een actueel bestemmingsplan te kunnen maken. De wijze waarop dat op dit moment gebeurt, kan niet de goedkeuring krijgen van de Gemeenschapslijst. Volgens de partij ontbreekt het aan een deugdelijke communicatie met bewoners en de communicatie die er is, is te weinig oplossingsgericht. “Daarom moet er een beter communicatieplan worden opgesteld waarin eenieder zijn zegje kan doen en waarbij er tijd is om naar de problemen te luisteren en waarbij in samenspraak een oplossing kan worden gevonden”, aldus Daan Velings.

Motorcross

Dankzij de inzet van de Gemeenschapslijst is de motorcross in Lierop behouden gebleven, toen het in zwaar weer verkeerde. Nu is het voor de partij zaak om alles omtrent de cross in de Herselse Bossen te legaliseren en goed op te nemen in het bestemmingsplan buitengebied. De kosten die daarmee gemoeid zijn zal de gemeente voor haar rekening moeten nemen, zoals ze dat ook doet bij andere sportparken.