Onze mensen

Binnen de Gemeenschapslijst bestaan verschillende geledingen. De partij bestaat uit leden die uit hun midden een bestuur kiezen. Dat bestuur bestaat onder andere uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor de kas, het opzetten van de verkiezingscampagne, het samenstellen van de kieslijst en het opstellen van een verkiezingsprogramma. Het bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de partij.

Verder kiezen de inwoners van de Gemeente Someren iedere vier jaar raadsleden. In de Gemeenteraad wordt de Gemeenschapslijst vertegenwoordigd door de fractie. Deze bestaat uit de door het volk gekozen raadsleden, aangevuld met burgercommissieleden die aanschuiven bij beide commissievergaderingen.