Economie en financiën

Al zestig jaar lang is de Gemeenschapslijst de hoeder van de gemeentelijke financiën. Vrijwel alle periodes dat de partij onderdeel uitmaakte van het college leverde ze de wethouder van financiën.

Mede daardoor is Someren nog steeds een financieel sterke gemeente. De partij is er dan ook echt trots op. Guido Schoolmeesters (59), de nummer 10 op de kieslijst : “In het financieel beleid van onze gemeente moeten alle belangen meegenomen worden. Kosten moeten eerlijk verdeeld worden met als streven deze zo laag mogelijk te houden voor onze eigen inwoners.”

Belastingen

De gemeente Someren heeft een periode achter de rug waarin ze vanuit het Rijk flink gekort is. Daardoor heeft de gemeente heel kritisch moeten kijken naar de uitgaven. Dat is gebeurd door goed te kijken naar wat mogelijk is en door de voorzieningen zo min mogelijk te schaden. Om veelin stand te kunnen houden moest de belasting verhoogd worden. Maar, geeft de partij aan, nu het al wat beter gaat heeft de gemeente deze ook weer kunnen verlagen. Ook in de toekomst gaat de Gemeenschapslijst voor zo laag mogelijke belasting en zoveel mogelijk in standhouden van voorzieningen. Daarnaast kunnen belastingen gebruikt worden om te investeren in openbare zaken in de gemeente. “Als iedereen daar immers gebruik van mag maken, is het wel zo eerlijk dat ook iedereen daaraan meebetaalt”, stelt Jan Adriaans.

Investeren in de organisatie

Ambtelijk komt Someren handjes tekort. Een trend die in heel Nederland zichtbaar is. Dit levert vaak veel vertraging en een hogere werkdruk op. Er blijven te veel zaken liggen. Wat de Gemeenschapslijst betreft zal de komende periode in de raad een discussie gevoerd moeten worden over hoe dit opgelost kan worden en welke middelen de gemeente

daarvoor beschikbaar wil stellen.

Economie

Om de economische groei op peil te kunnen houden, vindt de Gemeenschapslijst dat Someren mogelijkheden moet bieden aan ondernemers om te kunnen uitbreiden. Daarom is het volgens de partij ook belangrijk dat Someren nieuwe bedrijventerreinen gaat ontwikkelen en bestaande bedrijventerreinen nieuw leven inblaast. De gemeente moet de drijvende kracht daarin zijn door te stimuleren en groeimogelijkheden te bieden. Hierdoor wordt ook de lokale werkgelegenheid uitgebreid.

Centrumvisie

De afgelopen jaren is gewerkt aan de ontwikkeling van een centrumvisie. Maar wat de Gemeenschapslijst betreft, is het nu echt tijd voor actie: de handen uit de mouwen en de schouders eronder. Volgens de partij hoort het centrum compact te zijn, waarbij horeca en detailhandel elkaar versterken. Bart de Groot: “We moeten op termijn werken naar een plek waar alle voorzieningen zoals winkels, restaurants en diensten op loopafstand liggen. Wij zien dat rondom het Wilhelminaplein gebeuren. Wat de Gemeenschapslijst betreft zou het gebied tussen Keizerstraat, Kanaalstraat, Wilhelmi- naplein en Dorpsweg in de toekomst het nieuwe centrum van Someren kunnen worden, met goede parkeer-, en laad- en losmogelijkheden.”

In het centrum van Someren is al geprobeerd om een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in te stellen. Deze poging is niet geslaagd, maar er liggen voor de gemeente ook andere mogelijkheden om tot een centrum te komen waar alle belanghebbenden aan meebetalen, bijvoorbeeld door het heffen van reclamebelasting moeten alle ondernemers daarin mee. De Gemeenschapslijst vindt dit een eerlijke oplossing, aangezien de ondernemers er ook allemaal van zullen profiteren.