Verkiezingsprogramma

DÉ LOKALE PARTIJ VOOR IEDEREEN IN SOMEREN!

De Gemeenschapslijst viert dit jaar haar zestigjarig bestaan en is daarmee de partij met veruit de meeste ervaring in de Somerense politiek. Deze lokale partij is niet gebonden aan één bepaalde politieke overtuiging. De Gemeenschapslijst omschrijft zichzelf als een partij die kiest voor de beste oplossing voor de inwoners van Someren, zonder daarbij gehinderd te worden door een landelijke politiek die Someren niet of nauwelijks kent. Handelen in het algemeen belang, in alle openheid en eerlijkheid en met oog voor mensen. De partij neemt voor de zestiende keer deel aan de verkiezingen en wil meer dan graag voor de veertiende keer onderdeel uitmaken van de coalitie en een wethouder leveren. Als slogan voor de verkiezingscampagne hanteert de partij opnieuw ‘Gewoon doen!’.

 

Dat de partij weer kiest voor de slogan ‘Gewoon doen!’ is een bewuste keuze volgens lijsttrekker Bart de Groot (45) uit Someren-Eind. “Het dekt perfect de lading, geeft aan waar wij voor staan en wat Someren van ons kan, maar ook mag verwachten: op een nuchtere en verstandige manier de zaken voortvarend aanpakken zonder er onnodig lang over te vergaderen.” Al zestig jaar zet de Gemeenschapslijst zich in voor een samenleving waar begrip is voor elkaar en waarin men wat over heeft voor elkaar. Een samenleving waarin mensen graag wonen, werken en hun vrije tijd besteden.

Vrijwilligers van de Gemeenschapslijst verspreidden het afgelopen najaar in heel Someren huis aan huis een enquête. De 804 ingevulde enquêtes vormen de basis voor de speerpunten in het verkiezingsprogramma en zijn verwoord in deze verkiezingskrant.

 

Bart de Groot: “In deze Coronatijd hebben we door middel van deze enquête toch een goede manier gevonden om onze inwoners de mogelijkheid te geven om mee te praten over wat zij belangrijk vinden. Daar gaan wij ons de komende vier jaar hard voor maken.”

Het is niet het enige contact dat de Gemeenschapslijst met de samenleving heeft. Alle vijftig verkiesbare kandidaten van de partij zijn namelijk op meerdere vlakken actief in de Somerense samenleving. Ze wonen verspreid over heel Someren en zijn de voelsprieten van de partij. “We vinden het belangrijk dat we oog en oor hebben voor alle inwoners in onze mooie gemeente”, aldus De Groot.

 

Speerpunten

1. Leefbaarheid moet gewaarborgd zijn voor de toekomst door meer woningbouw.
2.
Communicatie met de burger moet meer aandacht krijgen en verbeteren.
3.
Een divers buitengebied met kansen en respect voor de agrariër, voorzieningen voor de toerist en rust en ruimte voor de eigen inwoners.

4. Inclusiviteit voor al onze burgers. Iedereen doet mee. We zorgen goed voor elkaar.

 

Belangrijke thema’s voor Someren

In de gemeente Someren speelt volgens de lokale partij een aantal belangrijke zaken. Zo heeft de gemeente te maken met drie

 

kleine kernen waar de leefbaarheid enorm onder druk staat, met een hoofdkern die toekomstbestendig gemaakt moet worden, maar ook met een buitengebied waar kansen liggen. Kansen en uitdagingen die je volgens de partij als samenleving alleen aan kan gaan met een goede samenwerking. De Gemeenschapslijst is van mening dat op dat vlak ook op het gemeentehuis nog een aantal belangrijke stappen is te zetten. Belangrijke thema’s voor Someren zijn onder andere:

• Leefbare en levendige kleine kernen met een goed voorzieningenniveau waar het aantrekkelijk bouwen en wonen is.

• Een vitaal, sterk, aantrekkelijk en geconcentreerd kernwinkelgebied met winkels en horeca.

• Betere communicatie vanuit de Gemeente naar haar burgers op het gebied van informatievoorziening en participatie.

• Een aantrekkelijk buitengebied met respect voor de agrarische sector en ruimte om te recreëren.

• Een mooie natuur waar we met zijn allen zorg voor dragen.

• Duurzame energie daar waar er draagvlak voor is en aanwonenden mee kunnen delen in de opbrengsten. (coöperatief en sociaal)

• Goede zorg voor elkaar. We willen voldoende hulp voor ouderen en mantelzorgers en zorgen voor

weerbare jongeren. Someren moet een inclusieve gemeente zijn: voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig te bereiken.

• Verantwoord omgaan met financiën; niet meer uitgeven dan er binnenkomt en verstandig investeren in de gemeente.