Leefomgeving en klimaat

Het openbaar gebied in Someren heeft op dit moment verschillende uitersten. Aan de ene kant zijn er de mooie laanstructuren, aan de andere kant staat het onkruid hoog tussen de trottoirtegels, zo constateert de Gemeenschapslijst. De laatste jaren is door hevige regenval ook de wateroverlast een belangrijker thema geworden. Het zijn dagelijkse aangelegenheden waar de burger tevreden over hoort te zijn, stelt de partij.

Dorpskarakter behouden

De Gemeenschapslijst hecht veel waarde aan het behouden van het dorpskarakter met de karakteristieke bebouwing, de wegen met gebakken klinkers en de mooie laanbomen. Daar herkennen we ons dorp aan en daar voelen we ons thuis, klinkt het. Het behouden van karakteristieke laanstructuren blijft belangrijk voor de Gemeenschapslijst. Indien de veiligheid in gevaar komt dan moet er uiteraard gekapt worden en opnieuw aangeplant worden.

Geluidsscherm

Nu de verbreding van de A67 op de lange baan is geschoven wil de partij werk maken van het snel realiseren van het geluidsscherm langs de A67 ter hoogte van Lierop. Tegelijkertijd blijft de Gemeenschapslijst zich inzetten voor de verbreding van deze snelweg, al zal die aanpassing voor de korte termijn moeilijk worden.

Onkruidbestrijding

Als gemeente zijn we overgestapt van chemische naar milieuvriendelijke onkruidbestrijding. Dit is uiteraard toe te juichen, want het is beter voor de gezondheid van planten, mensen en dieren. We constateren echter dat op dit moment het afgesproken onderhoudsniveau niet gehaald wordt. Dit terwijl we er als gemeente wel voor betalen. Onkruid in groenstroken en tussen de verharding tiert welig. De Gemeenschapslijst vindt het huidige onderhoud ver beneden de maat. Someren werkt in het onderhoud van openbaar groen samen met Asten, maar de partij constateert dat in Asten het bedoelde onderhoudsniveau wel wordt gehaald. Daar gaat ze actie op ondernemen.

Fietsverbindingen

De Gemeenschapslijst zet zich al jaren in voor veilige fietsverbindingen met name voor de schoolgaande jeugd en voor het toeristisch fietsverkeer. Op dat gebied zijn ook al flinke stappen gezet, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering. De partij blijft zich zorgen maken over de oversteek bij de Potacker. In Lierop en Someren-Eind zou de Gemeenschapslijst graag wat meer ruimte geven aan het fietsverkeer door bredere en veiligere fietsstroken op de hoofdwegen.

Klimaattransitie

De afgelopen jaren heeft Someren gewerkt aan het terugdringen van de wateroverlast. Wat de Gemeenschapslijst betreft wordt dat nu doorgezet. Daan Velings: “Nu Someren-Noord en de Keizerstraat zijn aangepakt moeten we doorpakken en ook de wateroverlast aanpakken aan de Willem- Alexanderlaan en omgeving. Daarnaast mag er volgens de Gemeenschapslijst op grotere schaal ingezet worden op het afkoppelen van regenwater op het riool. De gemeente zou gratis grindkoffers ter beschikking moeten stellen aan de burgers. Zodat ze daarmee gestimuleerd worden om het regenwater op hun eigen terrein op te vangen.” Ook de klimaattransitie is de afgelopen jaren een steeds groter punt van aandacht geworden. Het belangrijkste vindt de Gemeenschapslijst dat iedereen hierin mee kan. Er moet begonnen worden met het goed isoleren van onze huizen. Hier valt volgens de partij nog een flinke slag te maken, waarin de gemeente een belangrijke rol kan spelen als aanjager door goede informatievoorziening. Goede isolatie is immers als een investering: het verlaagt de energierekening in de winter en houdt onze huizen in de zomer koeler. Duurzaam en circulair bouwen zouden meer en meer gemeengoed moeten zijn. Als dat op een goede manier gebeurt, is dat ook rendabel op de wat langere termijn.