Eerste begrotingswijziging 2023 (3)

Windmolens en ambities kracht bijzetten

Als laatste ook nog aandacht voor het energielandschap de Diepenhoek. De ontwikkelingen aldaar houden de gemoederen flink bezig, zoals ook duidelijk werd op de informatieavond in de Bunt op 8 februari jl. Vanwege die vele geluiden is de tweede informatieavond uitgesteld en zal de gemeenteraad eerst een aantal scenario’s voorgelegd krijgen. Wat duidelijk is, is dat niemand echt tegen het opwekken van duurzame energie is. Ook niet tegen deze windturbines, maar wel tegen de wijze waarop die op dit moment ontwikkeld worden. Eerder heeft onze fractie al aangegeven dat initiatiefnemers ProWind en Zummere Power compleet de verkeerde koers varen. Waarbij er geen draagvlak gecreëerd wordt maar juist het tegenovergestelde. Van een sociaal windmolenpark is op de wijze geen sprake. En dat is wat deze raad altijd voor ogen heeft gehad.

Het lijkt er nu op dat vanwege de subsidie er haast moet worden gemaakt door de particuliere ontwikkelaars. En dat stuit ons, maar zeker ook de omwonenden erg tegen de borst. Daarnaast is de directe omgeving bang voor de gezondheidsrisico’s en dat is niet onbegrijpelijk. De hogere overheid is bezig met het opstellen van nieuwe geluids- en afstandsnormen. Meerdere fracties in de raad hebben uitgesproken dat het niet zo kan zijn dat er straks windturbines staan, waar wij een vergunning voor af hebben gegeven, die niet meer aan de dan geldende geluids- en afstandsnormen voldoen. Ook de wethouder heeft er wat toezeggingen over gedaan, maar echt concreet vastleggen is nog niet gebeurd. Wij vinden dat dit wel zou moeten, en om die reden hebben wij een amendement opgesteld om te borgen dat we met vergunningverlening wachten totdat de landelijke geluids- en afstandsnormen een feit zijn.

 

Om dit te borgen hebben we een amendement opgesteld dat de toezegging van de wethouder zwart op wit zet. Ook dit amendement is echter verworpen door de overige partijen.

 

In het ambitiedocument staan heel veel ambities. Maar die ambities beperken zich tot het maken van visies, uitspraken en grove of vage plannen. Bij ons zouden ambities concreet, helder en duidelijk moeten zijn. Naar onze inwoners en naar elkaar. Zoals we wel vaker zeggen Gewóón Doen en ook Géwoon Doen! Wij hadden, met een miljoen om te investeren, andere keuzes hadden gemaakt. Er zal komend jaar letterlijk gebouwd moeten worden aan Someren. Aan een gemeente die in alle kernen leefbaar is en blijft en die geld niet investeert omdat het toch op de plank ligt, maar zodat onze inwoners daarvan uiteindelijk profiteren. Dan kan er komend jaar hopelijk gebouwd gaan worden in een gemeente die verstandig met haar gemeenschapsgeld om gaat.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.