Eerste begrotingswijziging 2023 (2)

Veel investeringen, weinig voor de burger

Als we echter wat verder gaan kijken, is ons enthousiasme over de begrotingswijziging niet meteen groter geworden. Bijvoorbeeld doordat de helft van de miljoen euro naar de het nieuwe centrum gaat. Voor het uitwerken van de centrumvisie en het gemeentehuis van de toekomst wordt bij elkaar vijf ton gereserveerd. Behoorlijk veel geld, terwijl we als raad over concrete (bouw)plannen nog niks hebben vastgesteld. We willen graag eerst besluiten over het stedenbouwkundigplan alvorens er met deze enorme aantallen euro’s gemeenschapsgeld wordt gesmeten. We vragen ons toch ook af waarom het in eerdere stukken over het centrumplan en de centrumvisie nooit concreet over het gemeentehuis van de toekomst is gegaan. Daarnaast vinden wij het opmerkelijk dat wij reeds meermalen signalen opvangen van woning- en pandeigenaren die al biedingen of aanbiedingen worden gedaan door de gemeente om hun eigendom over te nemen. We slaan dan een paar stappen over.

 

We lopen ook nog niet zo warm voor die enorme investeringen omdat de coalitie er in deze financieel lastige tijden voor onze inwoners voor kiest om maar weinig te investeren in het sociaal domein. Er gaat vijf ton naar het centrum, en €34.000,- naar de maatwerkregeling energietoeslag. Hadden we met het vele incidentele geld niet veel meer inwoners kunnen helpen juist in deze lastige tijden? Door bijvoorbeeld een ruimere toeslag, of het verhogen van de inkomensnorm naar 130% zoals de oppositie eerder voorstelde. Een onderzoek doen is goed, maar we hopen toch echt nog snel iets met de uitkomsten te kunnen gaan doen om inwoners die dat echt nodig hebben te helpen.

 

En zo belanden we bij de stukken uit de begrotingswijziging waar we eigenlijk helemaal niet blij mee zijn. Om maar te beginnen met de extra structurele kredieten die we voor het Innovatiehuis de Peel beschikbaar willen gaan stellen. Onze fractie heeft het zoals ook anderen al vaker enorme twijfels bij de lasten van het innovatiehuis uitgesproken. Nu het Innovatiehuis in een andere juridische vorm, een stichting, doorgaat en we er nog eens 85K structureel extra aan bij moeten gaan dragen is het wat ons betreft wel genoeg geweest. We hebben als raad voor het investeren van dit soort bedragen de afgelopen jaren te weinig positieve invloeden gezien van het Innovatiehuis om er langer verantwoord mee door te gaan. Someren heeft nog niet getekend voor de investering van de €85.000,- bij het innovatiehuis, en dat gaan we wat de Gemeenschapslijst betreft ook niet doen. We zijn daarom, mede namens LSH, met een amendement gekomen om te stoppen met deze structurele uitgaven. De coalitie heeft echter geen harde keuze durven maken om ook daadwerkelijk te stoppen met het investeren in het Innovatiehuis. We geven komende twee jaren daarom wederom €130.000,- uit aan het Innovatiehuis de Peel.

 

Als we dan verder gaan kijken naar de incidentele investeringen, kunnen we niet om de bijdrage aan de MRE heen. Gevraagd wordt om twee ton voor kortetermijnmaatregelen die met name betrekking hebben op gebieden rondom en ten westen van Eindhoven. Maatregelen, waar we als gemeente best fors aan mee betalen maar eigenlijk weinig voor terug krijgen. Wat ons betreft is investeren in de mobiliteit van onze regio zeker denkbaar, alleen niet in de huidige vorm. Waarom zouden wij als gemeente immers moeten meebetalen aan infrastructuur die niet op onze grond komt te liggen? Het geld is ook bedoeld voor de aanleg van zogenoemde ‘’mobiliteitshubs’’, maar daarvan hebben we eerder al aangegeven dat we ze niet willen. Kortom: er wordt gevraagd om twee ton voor maatregelen die we of niet willen, of waar we niet van profiteren. Bedragen die ook tijdens de behandeling van ons eigen mobiliteitsplan niet bekend waren bij het college tijdens beantwoording van vragen en waarover het dus niet is gegaan. En bij dat laatste wringt ook de schoen. Immers in juni 2022 zijn er reeds besluiten voor genomen bij het bestuurlijk overleg en wij worden nu pas met de uitkomsten worden geconfronteerd. De afgelopen maanden heeft onze fractie meermaals aangegeven graag op de hoogte te worden van de afspraken en bestuurlijke overleggen in de regio en MRE. Dit is een goed voorbeeld van die actieve informatieplicht waar we bij herhaling om gevraagd hebben, maar waaraan niet voldaan wordt.

 

Daarom hebben wij, samen met LSH, ook hiervoor een amendement voorbereid. Om de enorme investering te schrappen en een signaal te sturen naar de MRE. Natuurlijk zijn wij voor samenwerking, maar dat houdt niet in dat we als Someren de infrastructuur van de hele Metropoolregio Eindhoven moeten financieren terwijl de maatregelen niet op ons van toepassing zijn. Vooralsnog moet Someren een miljoen in totaal bij gaan dragen als we iedere keer akkoord blijven gaan. Daarna komen er pas maatregelen voor onze ‘sub regio oost’, waarvoor we hoogstwaarschijnlijk nog extra middelen beschikbaar moeten stellen. Het amendement is echter verworpen door de coalitie. Het zou niet ‘constructief’ zijn, maar de werkelijkheid is anders: de oppositie kijkt simpelweg een stuk kritischer naar onze uitgaven en durft daarin daadkrachtige keuzes te maken, ook in een tijd dat de gemeente er financieel goed voor staat.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.