Eerste begrotingswijziging 2023 (1)

Ambities en Opgaven

Het is november 2022 als we als raad moeten gaan besluiten over de begroting voor dit jaar. We gingen destijds als oppositie aan de slag met een aantal zaken die volgens ons de aandacht verdienen en waarvoor we middels amendementen de begroting aan wilden laten passen.

Het blijkt echter dat de coalitie andere plannen heeft. Doordat het coalitieakkoord, een zoals het meerdere malen genoemd wordt ambitiedocument, te laat gereed is om uitgewerkt te worden in de begroting van 2023 wil de coalitie graag wachten met besluitvorming over aanpassingen van de begroting tot de eerste begrotingswijziging, het moment dat de ambities van het coalitieakkoord verwerkt zijn in de begroting voor dit jaar en het collegejaarprogramma opgesteld is. Iets waarover we teleurgesteld waren maar zeker ook begrip hadden.

Vier maanden later en het is dan eindelijk zover: de coalitie kan zijn plannen uit gaan rollen, en dus weet de gemeente waar zij komende jaren aan toe is. Omdat we er in Someren zowel structureel als incidenteel bijzonder goed voor staan komende jaren, is er veel investeringsruimte voor 2023 beschikbaar. Financiële ruimte die goed van pas komt, aangezien we als gemeente voor flink wat uitdagingen staan, nog los van alle financiële problemen waarmee onze inwoners in deze tijden mee kampen.

 

Een ambitiedocument en een miljoen om te investeren en dus hoop je toch: dit moet goedkomen! Samen werken, bouwen aan Someren en opkomen voor de gewone burger die zijn rekeningen door de enorme inflatie niet meer kan betalen. Hoop doet leven, zeggen ze dan. Helaas heeft deze coalitie ogenschijnlijk gekozen voor een andere afslag.

Van de vele ambities waarmee ze ruim een half jaar geleden begonnen is weinig terug te zien. Waar wij als Gemeenschapslijst graag meer in wilden gaan zetten op “Gewoon Doen”, kiest het college ervoor om het tweede jaar van deze raadsperiode te gebruiken voor het opstellen van een berg aan visies en plannen. Het daadwerkelijk uitwerken van deze plannen komt klaarblijkelijk later. Ondanks dat hebben we zeker ook nog hoop.

 

Met €160.000,- voor het versnellen van de woningbouw kunnen immers stappen gezet gaan worden. Wat ons betreft had dit bedrag zelfs gerust hoger mogen zijn, gezien de enorme investeringsruimte en behoefte die we in onze gemeente hebben op dit moment. Maar dat er geld gereserveerd wordt zoals we eerder ook al graag wilden, is natuurlijk hartstikke goed. We hopen wel dat de wethouder er nu ook op toeziet dat de uren niet alleen gaan zitten in het bedenken van plannen, maar met name ook in het uitvoeren ervan. We hebben harde plancapaciteit nodig! Het bouwen in onze kleine kernen heeft wat ons betreft topprioriteit, daar de voorzieningen en leefbaarheid daar echt enorm onder druk staan. Dus: ga ook met particuliere grondbezitters in gesprek over het ontwikkelen van hun grond ten behoeve van woningbouw en laat wat ons betreft geen kans onbenut om komend jaar grote stappen te zetten naar uitbreiding van onze kleine kernen! De Gemeente Someren is gebaad bij een sterke, grote middelste hoofdkern.

 

Een plek waar de voorzieningen zijn. Maar daarnaast zouden de drie kleine omliggende kernen toekomstbestendig en leefbaar moeten zijn en blijven. Daar profiteert de hoofdkern Someren-Dorp ook van. In die drie kleine kernen is het één voor twaalf. Er moet gebouwd worden voor jonge mensen. Jonge gezinnen die ervoor zorgen dat de verenigingen, scholen en primaire voorzieningen kunnen blijven bestaan. Dat staat enorm onder druk. Investeer in de kleine kernen de komende jaren want er is de afgelopen decennia een flinke scheefgroei geweest.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.