Wijzigen van vanwege onzekerheidsmarge verhogen OZB

Bij de begroting 2023 is besloten om de OZB alleen te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,7%. Maar omdat we de WOZ-waarden hebben gekregen met een onzekerheidsmarge van 2% naar boven en 2% naar beneden heeft het college ervoor gekozen om ons een voorstel te doen met een verhoging van maar liefst 2% extra. Het zou dus maar goed kunnen zijn dat we onze inwoners 4% extra gaan vragen terwijl we bij de kadernota 2023 hebben afgesproken om de extra verhoging van 5% niet door te laten gaan omdat de financiële positie van de gemeente dat toelaat. Sinds de kadernota zijn de financiële vooruitzichten voor de gemeente alleen maar beter geworden door met name de extra inkomsten uit het Gemeentefonds. Daarom zijn wij dan ook uiterst verbaasd over dit voorstel. Bij een afwijking van 2% naar boven of naar beneden lijkt het de Gemeenschapslijst voor de hand liggend gezien de financiële positie dat we op de nullijn gaan zitten. Valt het eventueel tegen dan is dat gemakkelijk op te vangen.

 

Om het voorstel van het college om 2% extra van onze inwoners te vragen te wijzigen waardoor onze inwoners 2 % minder OZB behoeven te betalen heeft de Gemeenschapslijst samen met LSH een amendement ingediend om deze onzekerheidsmarge eruit te halen.

 

Per abuis heeft onze fractie echter bij de eerste behandeling van de verordening de verkeerde percentages gehanteerd in het amendement. Hierdoor zou de gemeente nog een extra €165.000,- mislopen. Aangezien dit natuurlijk niet de bedoeling is geweest, hebben we het besluit als raad tijdens een extra vergadering herroepen en opnieuw vastgesteld. Zónder de 2% verhoging en mét de juiste percentages ;).

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.