Wederom problemen rondom mogelijke komst windmolens Diepenhoek

Op 25 maart 2021 heeft de raad de zoekgebieden van de RES MRE 1.0 vastgesteld. Hierin is door de raad aangegeven dat zij zich voor konden stellen dat er in het zoekgebied tussen Someren-Eind en Someren-Heide, in de Diepenhoek, op termijn windmolens geplaatst zouden worden. Dit zou echter wel onder een aantal belangrijke voorwaarden moeten gebeuren, zoals de Gemeenschapslijst en LSH in de gemeenteraad en in het oppositieprogramma al meerdere malen hebben uitgesproken. 

 

Prowind, dat samen met de Somerense energiecoörporatie ZummerePower aan dit project is begonnen, wil hier graag windmolens zetten. De raad heeft, sinds 2016 bij een unaniem ingediende motie van het CDA Someren, meerdere malen aangegeven dat het creëren van draagvlak dé belangrijkste voorwaarde is voor het plaatsen van de molens in de Diepenhoek. Maar keer op bereiken de raad geluiden dat dit maar niet op een goede manier is gebeurd. Bewoners worden tegen elkaar opgezet, anderen worden simpelweg weggekocht. Vanuit de gemeente Someren gebeurde er ondertussen bijzonder weinig.

 

En Prowind en ZummerePower, een coöperatie opgericht voor Someren, vinden het in oktober 2022 vervolgens veel te sloom gaan. Stappen worden er door de gemeente inderdaad niet gezet, maar zelf gaan de ontwikkelaars totaal niet aan de slag met de in de raad vaker uitgesproken eisen. Zorg voor draagvlak bij de omwonenden. Zoals dat op andere plaatsen wel op een sociale manier is gebeurd. Beide ontwikkelaars zijn hier echter niet in geïnteresseerd, is de conclusie die we nu onderhand wel mogen gaan trekken. In oktober zijn zij, verbolgen over de trage vooruitgang, naar de provincie gestapt met het plan om de gemeente Someren en haar inwoners compleet over te slaan bij de ontwikkeling van het windmolenpark. Niks geen participatie of sociaal model. Geen overleg met de omwonenden om samen tot een breed gedragen plan te komen. Het enige waar de grote ontwikkelaars op uit zijn, is het zo snel mogelijk ontwikkelen van hun plannen zodat er winst gemaakt kan gaan worden. Energie is tegenwoordig immers een lucratieve business. 

 

De provincie, die een stuk minder op heeft met de lokale belangen in onze gemeente, heeft hier een duidelijke boodschap uitgesproken: als de gemeente Someren geen tempo maakt, neemt de hogere overheid de ontwikkeling van ze over. Een overheidsorgaan dat zijn oren laat hangen naar de wensen van twee ontwikkelaars, die tot op heden zélf in de ontwikkeling van het sociale model dat de raad wilde, de ene steek na de andere laat vallen.

 

Dat mensen niet staan te springen om windmolens is duidelijk, maar dat betekend an sich niet dat ze er niet kunnen komen met draagvlak van de omgeving. Door constructief en eerlijk met elkaar in gesprek te gaan zijn er al op veel meer plekken goede ontwikkelingen gerealiseerd met windmolens. Door de manier waarop Prowind en onze eigen energiecoörporatie echter te werk zijn gegaan, is ieder fundament onder een toekomstige vruchtbare samenwerking er echter uitgeslagen.

 

Wij moeten als gemeenteraad een duidelijk streep in het zand trekken: óf Prowind en ZummerePower gaan luisteren naar de wensen van de raad en onze inwoners, en doen wat in eerste instantie al de opdracht was: ga praten met de omwonenden en kom tot een sociaal windmolenpark, waarvoor draagvlak is en waarvan zij met de grootste lasten ook het sterkst mee profiteren. Óf de gemeente gaat op zoek naar een andere ontwikkelaar, die wel wil voldoen aan de eisen. Neem zorgen omtrent overlast en gezondheid weg en pas waar dat nodig is plannen daarop aan. Als Prowind dit meteen had gedaan, was het hele proces een stuk sneller gegaan.

 

Om die zorgen van geluid en overlast weg te nemen dienen we, wat de Gemeenschapslijst betreft eerst het nieuwe onderzoek van de hogere overheid af te wachten met betrekking tot de geluids- en afstandsnormen. En daarnaast dient er, zoals eerder ook beloofd is ook een eerlijk onderzoek te komen naar de gezondheidsrisico’s. Desnoods doen we het zelf.

 

Want het eerlijke verhaal is zeker dat windmolens er waarschijnlijk zullen komen, maar even eerlijk is het om te zeggen dat een vleugellamme provincie in campagne stand hier komende tijd niet veel mee zal kunnen doen en wij als raad meer dan eens uitgesproken hebben dat wij het windmolenpark enkel willen ontwikkelen als hiervoor, na een goed voorproces, voldoende draagvlak voor is.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.