Verhoging norm Minimaverordening en Verordening Individuele Inkomstentoeslag

Na jaren van bezuinigen, waarbij ook de laagste inkomens niet werden ontzien, kunnen we in Someren onze laagste inkomens komende jaren een handje helpen. De raad heeft immers eerder als bezuiniging met pijn in het hart gekozen om de norm voor Minimaverordening Meedoen en Verordening Individuele Inkomenstoeslag te verlagen naar 110% van de bijstandsnorm. Een besluit dat een aantal jaren geleden genomen moest worden, omdat de gemeente aan alle kanten geld tekortkwam. Van het verhogen van de OZB tot het verlagen van de betreffende norm; door aan alle kanten een beetje te snijden en vragen hoopte we niet een enkele groep te raken met maatregelen.

 

Nu de financiële mogelijkheden weer ruim aanwezig zijn om weer te verhogen naar 120% is de Gemeenschapslijst echter nog wat verder gaan kijken wat we voor onze inwoners met de laagste inkomens kunnen gaan betekenen. De coalitie heeft in haar coalitieprogramma aangegeven te gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om tot een verhoging naar 130% te komen in Peelverband.

Daarnaast heeft de Gemeenschapslijst in de commissie gevraagd naar een overzicht van de gehanteerde percentages in de Peel. Als we dat overzicht bekijken dan moeten we helaas constateren dat een mogelijke ophoging naar 130% Peel-breed voor een aantal gemeenten een stap te ver zal zijn. Vandaar dat we hebben voorgesteld om hier als Someren het voortouw in te nemen. Al is het maar om in de Peel daarvoor een trend te zetten.

 

Graag wil de Gemeenschapslijst onze inwoners met een kleine beurs mee laten profiteren van de goede financiële positie van de gemeente nadat ook zij eerder al een offer hebben moeten brengen. Eerder hebben we immers ook de geplande verhoging van de OZB geschrapt. Vandaar dat de Gemeenschapslijst samen met LSH tijdens afgelopen raadsvergadering een amendement indiende, om de norm voor Minimaverordening Meedoen en Verordening Individuele Inkomenstoeslag verder te verhogen tot 130%. Met de huidige prognoses houden we dat geld komende jaren immers structureel over, met daarbij ook nog de huidige economische toestand en inflatie die het leven voor de laagste inkomens al een stuk duurder maken.

 

Tot onze verbazing kreeg dit amendement echter geen steun. Waar de PvdA en Leefbaar Someren eerst aangaven graag naar de 130% te willen, stemden zij vervolgens toch tegen het voorstel. Het was niet het juiste moment om volgens de PvdA ‘’sinterklaas te gaan spelen voor de laagste inkomens’’. Betreurenswaardig, maar hopelijk steunen zij na de verdere onderzoeken uit het coalitieprogramma alsnog de verhoging naar 130%.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.