Motie VAA

Motie Vreemd aan de Agenda over Communicatie

Deze motie behoeft een introductie. Zoals wel vaker met een motie vreemd aan de agenda is de reden dat hij ingediend wordt niet direct een beleidsdocument waarover de raad moet besluiten. Aanleiding voor deze motie zijn diverse signalen vanuit onze samenleving dat bepaalde zaken niet helemaal goed verlopen. Die signalen zijn er, richting de landelijke en lokale overheden, natuurlijk ten overvloede. We kunnen daar helaas niet op korte termijn op alle punten verandering in brengen.

 

Het gaat hier echter niet om signalen van ontevreden burgers, maar over maatschappelijke organisaties en individuen die zich namens de gemeente inzetten voor maatschappelijke doeleinden. Dorpsraden, werkgroepen en comités in onze kernen. En in een specifiek geval ook een energiecoach die zich sinds begin van dit jaar inzet als coach namens onze gemeente. En helaas loopt hij in zijn vele werkzaamheden tegen maar al te bekende problemen aan.

 

Geen duidelijk aanspreekpunt, matige communicatie, weinig overleg en samenwerking en vaak nul op rekest bij verzoeken aan de gemeente. In een gesprek met coalitie- en oppositiepartijen is er een toelichting gegeven op een aantal van bovenstaande zaken, waar ook hij mee te maken heeft. Signalen die ook al vaker vanuit dorpsraden zijn gegeven. Vrijwilligers die zich inzetten voor onze samenleving, onze gemeente, maar zich helaas vaak toch afvragen waarom ze het eigenlijk nog doen of welk bestaansrecht ze nog hebben. Terwijl we deze mensen toch juist zo hard nodig hebben.

 

Wij wilden dat het college met een oplossing komt. Dit duurt anders veel te lang voort. De gemeente dient voor maatschappelijke organisaties en onze verenigingen een goede, bereikbare partner te zijn die te benaderen valt zonder een hoge drempel over te moeten stappen.

Enerzijds denken wij dat het concept van dorpswethouders, zoals opgenomen in het oppositieprogramma, hierin een hele goede, kostenbesparende oplossing kan vormen. Zij worden natuurlijk niet een aanspreekpunt voor iedere burger uit een bepaalde kern met een vraag, maar wel voor de uit de kern afkomstige dorps- en wijkraden, evenals andere verenigingen en maatschappelijke organisaties uit de betreffende portefeuille van een lid van B&W. Dit voornemen hebben we in een motie gegoten.

 

Deze is helaas door de coalitie verworpen en afgedaan als een motie ‘’voor de bühne’’. Hoe serieus zijn met deze signalen aan de slag gaan heeft de raad niet af kunnen dwingen, maar het signaal dat wij als fractie aan het College hebben gegeven was duidelijk.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.