Mobiliteitsplan Gemeente Someren

Een mobiliteitsplan voor Someren was toch hard nodig op sommige plekken. Het is dan ook goed dat het er nu eindelijk ligt. Over de inhoud waren we echter niet altijd even enthousiast. Om te beginnen is het in ieder geval goed dat er veel meer aandacht komt voor de positie van fietsers in onze gemeente.

 

Daarin zien we op meerder vlakken dat er voldoende stappen gemaakt gaan worden, bijvoorbeeld door de positie van de fietser op het traject Eindje/Lungendonk te verbeteren en door het aanleggen van brede fietssuggestiestroken in de kom van Lierop, die tegelijkertijd moeten dienen om doorgaand verkeer te ontmoedigen. We hebben er wel voor gepleit dat er in de kernen bij de aanleg van rode fietssuggestiestroken zo min mogelijk geasfalteerd gaat worden, om het mooie dorpse karakter van onze straten te behouden.

 

Het openbaar vervoer is volgens ons echter een onderbelicht aandachtspunt. Enerzijds niet iets waar we als gemeente écht zo voortvarend in kunnen zijn zoals in ieder geval wij voor zouden staan. Toch nog even wat wij idealiter graag zouden zien gebeuren op het gebied van OV: het behoud van de Lijnbus zoals nu van Helmond naar Eindhoven door Someren-Dorp en Lierop. Waar we de voorgenomen wijzigingen van bushaltes zeker toejuichen mits er goede, veilige voorzieningen komen bij de bushaltes. Maar daarnaast ook een Lijnbus die vanuit Weert via Someren-Eind, (Someren,) en Someren-Heide richting Maarheeze gaat. Een buurtbus is voor het vervoer van de toekomst wat ons betreft niet de oplossing voor kleine kernen die komende jaren juist willen groeien.

 

En dan het doorgaand verkeer. Zeker langs de kanaaldijk moet denken wij iets gebeuren om de doorstroming te verbeteren, anders is het verminderen van doorgaand verkeer in Lierop een kansloze missie. Hierover hebben wij vragen gesteld en we begrepen dat onderzoeken rondom deze wegen nog lopen, dus hier zullen we dan ook even op wachten. Het mag van ons wel alvast een aandachtspunt zijn vanuit onze gemeente.

 

We zien verder in een 30 km/u regime in de kernen van Someren-Eind en Someren-Heide niet direct heil. Zoals in de commissie Ruimte al benoemd, gebeuren er volgens onze informatie niet veel ongelukken op de kerkendijk binnen de bebouwde kom, terwijl ook het gedeelte van de Boerenkamplaan binnen de kom zich op dit moment prima leent om 50 km/u te rijden. De vraag is of grote uitgaven aan het aanpassen van deze wegen dan wel nodig is.

En die uitgaven zijn dan ook direct het laatste punt waar wij tegenaan liepen. Het is nogal een bedrag dat we komende jaren uit willen gaan geven volgen het rapport. Natuurlijk moet hier nog nadere besluitvorming over plaatsvinden, maar de bedragen staan wel degelijk al vermeld in het rapport. We missen dan bij grotere maatregelen een onderbouwing van de uitgaven in verhouding tot het resultaat.

 

Het afwaarderen van onze Gebiedsontsluitingswegen van 50 km/u in de kommen is daar een voorbeeld van. Grote bedragen voor maatregelen waarvan we niet weten hoe hard ze op alle plaatsen nu daadwerkelijk nodig zijn. We willen naar schatting meer dan 2 miljoen uit gaan geven aan deze afwaarderingen, maar geven ze ondertussen wel prioriteit 4.

 

Een rapport waarin wij veel plussen, maar nog meer minnen in vinden staan. Wat de Gemeenschapslijst betreft bevat het rapport geen duidelijk visie en aansluiting op regionale doelstellingen en partners. We hebben hierom niet voor het vaststellen van het Mobiliteitsplan gestemd en hopen dat het College in de uitwerking met onze opmerkingen rekening gaat houden.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.