Wat vindt de Gemeenschapslijst van de omgevingsvisie?

Natuurlijk de complimenten aan alles en iedereen die de visie mee tot stand heeft gebracht.  J

 Het is niet iets wat je met een schuin oog langs je neerlegt. Een belangrijke visie voor de toekomst van Someren. Terwijl het een bijzonder omvangrijk document is, dat het verdient om goed doorgenomen te worden. Onze fractie vond het al een zeer omvangrijk stuk om door te nemen binnen twee weken

Daarnaast lazen we dat er in die zin geen druk zit op dit agendapunt mits we hem voor 2027 vaststellen. En dat duurt nog wel even.

Dus onze eerste vraag aan de commissie was of het niet beter zou zijn om voor dit belangrijke document wat meer tijd te nemen.

En de besluitvorming wellicht een maand door te schuiven, zodat we wat meer tijd hebben om hier goed overheen te lezen, vragen te stellen, het binnen de fractie af te stemmen en er een mening over kunnen vormen om het stuk volledig te finetunen. Een oproep die door andere fracties gelukkig ook ondersteund werd.

 

Met de inhoud van deze omgevingsvisie kun je het eigenlijk niet grotendeels oneens zijn. En dat zijn wij dus in de grote lijn ook niet.

Het is een visie, een stip aan de horizon waar we naartoe gaan werken, een wensbeeld hoe we onze gemeente graag ingericht zien worden. Niet in beton gegoten en aanpasbaar of aanvulbaar waar nodig. Maar het is tevens daardoor ook niet heel erg concreet. Het blijft wat vaag en abstract. In die zin zijn de actiepunten achter ieder thema, het ‘’aan de slag’’, wat ons betreft een beetje misplaatst. Dit is geen coalitie of oppositieprogramma en zoals in het stuk staat, deze visie dient als basis om dingen verder concreet in plannen te verwerken. Het past wat ons betreft daarmee niet in een beleidsdocument dat in wezen nog jaren meegaat.

Daarnaast hebben we in algemene zin een aantal opmerkingen over wat wij vinden dat nog wat aangepast zou kunnen worden.

 

Allereerst vinden wij dat op een aantal vlakken in deze visie te hoog wordt ingezet. We zijn en blijven een dorpse gemeente, met een dorpskarakter. Mensen willen hier wonen om dat ze gesteld zijn op dat dorpse karakter, de rust, de ruimte en de gemoedelijkheid.

Op een aantal onderwerpen vinden wij dat er te hoog wordt ingezet waardoor we bang zijn dat het dorpse karakter zal verdwijnen en de balans zoekraakt.

Als voorbeelden noemen we graag het Regionaal bedrijventerrein, het Toerisme en de Duurzame energie.

Van ons mag het allemaal gerust iets minder groot, zodat de ontwikkelingen proportioneel blijven en binnen het huidige karakter van onze gemeente passen.

 

Ten tweede vinden wij dat er wat concreter mag worden ingegaan op de visie op de onafhankelijke gebieden.

Wat ons betreft heeft elke kern en elk gebied heeft zijn eigen visie nodig. Bij de 3 kleine kernen staat de leefbaarheid en de levensvatbaarheid onder druk, dat is dé reden dat daar woningen moeten worden gebouwd, vooral voor jonge mensen en senioren, om doorstroming op de woningmarkt te krijgen daar. De vergrijzing slaat anders enorm hard toe. En daardoor zullen ook de school, verenigingen en primaire voorzieningen in stand kunnen blijven worden gehouden. Wat wij in deze visie missen is een soort basislijn, een ondergrens waarboven we ons voorzieningenniveau willen houden. Welke voorzieningen vormen de basis binnen onze kleine kernen, welke willen we absoluut behouden en waar gaan we dus actie op ondernemen indien deze ernstig onder druk komen te staan? Die visie richting de toekomst missen wij. We spreken wel over leefbaarheid per kern, maar wat vormt daar nou de basis van die we als gemeente ook in 2040 nog in stand willen houden?

 

In Someren-Dorp staat in die zin de leefbaarheid niet onder druk. De reden van het bouwen van woningen in onze grootste kern is een hele andere als die van de kleine kernen.

Wij zouden graag in deze visie terugzien dat er een prioritering gemaakt wordt per gebied waar we het hoogst op in gaan zetten komende jaren. Welke ontwikkelingen maken dat we welke maatregelen als eerste moeten nemen?

In de kleine kernen is dat ongetwijfeld het bouwen van woningen voor jonge mensen en senioren, zodat daarmee de primaire voorzieningen, school en verenigingen kunnen blijven bestaan en daarmee de levensvatbaarheid gewaarborgd wordt.

In Lierop zal ongetwijfeld het doorgaand verkeer en geluidsscherm ook nog terugkomen in een top 3. In Someren-Heide en Someren-Eind is wellicht het openbaar vervoer wat belangrijker en zo zijn er ongetwijfeld nog wat onderwerpen te benoemen.

In onze grootste kern Someren-Dorp zal de prioritering ongetwijfeld anders liggen, want daar speelt het in stand houden van de leefbaarheid veel minder. Scholen, verenigingen en primaire voorzieningen staan daar op een hele andere manier onder druk en niet door te weinig jonge mensen. In onze middelste en grootste kern zal een andere prioritering naar boven komen. Wij denken daarbij aan bijvoorbeeld: een vitaal en toekomstbestendig centrum met horeca en detailhandel, goed ondernemersklimaat, bereikbaarheid, goede zorg op korte afstand die voor iedereen beschikbaar is en blijft en bestand is tegen de vergrijzing. Maar bijvoorbeeld ook goede onderwijshuisvesting die past bij de groei die scholen doormaken en kinderen passende onderwijsruimte geeft.

En ook voor de twee genoemde buitengebieden kun je een dergelijke prioritering aanbrengen.

Met name dat zouden wij graag willen terugzien in deze visie: welke items zijn nu echt het belangrijkste voor de 6 gebieden, wat moet ten alle tijden de basis blijven vormen en hoe denken we dat aan te gaan pakken. Het een en ander wat concreter maken door de belangen in dit document af te wegen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.