Onze zorgen over de gemeentefinanciën

Ondertussen maakt onze fractie zich ook steeds meer zorgen over de gemeentelijke financiën en het uitgavenpatroon van de huidige coalitie. Al jaren wordt er gesproken over het ravijnjaar van 2026. Kortgezegd betekent dit dat de landelijke overheid, het rijk, vanaf 2026 zoals het er nu uitziet fors minder geld beschikbaar gaat stellen voor gemeenten. Het leidt op dit moment in onze begroting nog tot een gat van ruim een miljoen euro structureel, dus ieder jaar.

 

Zulke vooruitzichten zijn er bijna altijd wel; gemeenten zijn in hun inkomsten sterk afhankelijk van de uitkering van het rijk en vaak komt deze uiteindelijk toch over de brug met meer geld. Dat laatste is echter geen gegeven. Zeker nu ook landelijk de vooruitzichten zijn dat er bezuinigd moet gaan worden, is de vraag in hoeverre dat enorme gat wat nu nog in onze begroting staat voor 2026 en verder opgevuld gaat worden door extra geld vanuit het rijk. Dat brengt toch onzekerheid met zich mee.

 

De huidige coalitie in Someren lijkt daar echter heel anders tegenaan te kijken. Zij blijven kiezen om voor enorme projecten te stemmen, zoals de mogelijke komst van een regionaal bedrijventerrein, die een enorme smak met geld gaan kosten. Kosten die voor een groot deel ook structureel gaan zijn en dus ieder jaar weer terugkomen. Het zijn behoorlijke risico’s richting een onzekere toekomst, zeker met de plannen die er nog aan zitten te komen komende jaren.

 

Aan de inkomstenkant krijgen we ook een kleine meevaller komende jaren, aangezien unaniem besloten is in de raad om de toeristenbelasting te verhogen. Hierdoor gaan toeristen in onze gemeente meer belasting betalen voor overnachtingen en dus een eerlijke prijs betalen voor het gebruik van onze openbare voorzieningen waarop door hun komst ook meer druk komt te staan, zoals onze natuur en wegen. De extra inkomsten uit de toeristenbelasting zullen echter ook nodig zijn om de gevolgen van de toename van het toerisme te bekostigen. Op die inkomsten zit dus een redelijke beperking, de gemeente kan niet al die extra inkomsten maar klakkeloos uit gaan geven. Zeker niet met 2026 in het vooruitschiet.

 

Het is te hopen dat de coalitie geen onverantwoorde risico’s gaat nemen met ons gemeenschapsgeld, waardoor we over een paar jaar met de gebakken peren komen te zitten. Van een verhoging van de toeristenbelasting merken onze eigen inwoners niet al te veel, maar als de Somerense coalitie blijft werken met het huidige gat in de hand vrezen wij dat het niet de laatste belasting zal zijn die verhoogd wordt om de dure hobby’s te betalen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.