Vragen Gemeentehuis van de Toekomst

Hieronder vindt je de vragen die onze fractie gesteld heeft over aangaande het proces rond het Gemeentehuis van de Toekomst:

Op de raadsplanning staat voor juli het vaststellen van het programma van eisen van het Gemeentehuis van de Toekomst. In de voorbereiding hierop zijn onder andere de gemeenteraad en inwoners al geraadpleegd. De Gemeenschapslijst heeft daarop een aantal schriftelijke vragen voor mondelinge beantwoording tijdens de raadsvergadering van 16 mei onder agendapunt 4e.

 

In de uitnodiging die we als gemeenteraad eerder hebben ontvangen werd gesproken over vier perspectieven waar vanuit er gekeken wordt naar het Gemeentehuis van de Toekomst, zijnde de gemeenteraad, inwoners, het college en de organisatie/medewerkers.

  1. Waarom is er gekozen voor deze vier perspectieven en bijvoorbeeld niet voor de perspectieven van ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties?

 

Als we kijken naar de uitnodiging zelf, de pagina op de gemeentewebsite en de drie vragen aan inwoners valt ons op dat termen als ‘ontmoetingsplek’, ‘culturele activiteiten’ en andere functies die doorgaans bij een gemeenschapshuis passen terugkomen.

  1. Waarom kiest het college ervoor deze termen actief naar voren te brengen, terwijl andere termen en functies niet expliciet benoemd worden?
  2. Welke visie heeft het college zelf over de invulling van het Gemeentehuis van de Toekomst?

 

Veel van de eerdergenoemde termen en functies sluiten aan bij gemeenschapshuizen, die vaak al dienen als plek voor cultuur, ontmoeting en bijeenkomsten voor inwoners.

  1. Waarom worden dergelijke functies geprojecteerd op het Gemeentehuis van de Toekomst terwijl deze naadloos aansluiten bij al bestaande gemeenschapshuizen zoals de Ruchte, is er onvoldoende capaciteit in bestaande gemeenschapshuizen of andere centra?

 

Op de gemeentewebsite en in de vragen wordt sterk de nadruk gelegd op nieuwe functies die mogelijk een plek kunnen krijgen in het Gemeentehuis van de Toekomst, terwijl er minder aandacht is voor de huidige functies en verbeteringen daarvan.

  1. Waarom wordt er richting het opstellen van een programma van eisen een open enquête gehouden onder inwoners over het Gemeentehuis van de Toekomst en is deze niet toegespitst op mogelijke verbeteringen of aanvullingen van de huidige functies van dienstverlening voortvloeiend uit diverse wettelijke taken die de gemeente heeft?
  2. Is er binnen de organisatie al een participatieproces omtrent het Gemeentehuis van de Toekomst geweest en zo ja, wat waren daaruit de belangrijkste punten?

 

In alle vragen en discussies mist de Gemeenschapslijst iedere keer een belangrijk punt: financiën.

  1. Waarom wordt er tot nu toe nog op geen enkele manier en op geen enkele plek aandacht geschonken aan het stukje financiën en de kosten die een nieuw gemeentehuis met zich mee gaan brengen in verhouding tot de eisen die we (lees: participanten in het voortraject tot juli) meegeven en uiteindelijk gaan stellen?
  2. Gaat het college in juli komen met één voorstel voor het programma van eisen voor het Gemeentehuis van de Toekomst, of krijgen we als gemeenteraad hierin nog een keuzemogelijkheid voorgelegd?
  3. Kan het college de zwaarte van het programma van eisen grofweg vertalen in de kosten die daarmee gepaard zullen gaan bij het voorstel dat zij in juli naar de gemeenteraad gaan sturen?

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.