IHP Onderwijs 2019-2033, wat moet er gebeuren?

Afgelopen raadsvergadering stond het beschikbaar stellen van krediet voor het addendum van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) op de agenda. Een stuk dat wat ons betreft nog niet rijp was voor besluitvorming. Het gaf onvoldoende inzicht in de gevolgen voor onze meerjarenbegroting die het extra krediet met zich mee gaat brengen en kende tevens nog veel onzekerheden met betrekking tot de plannen rondom Leerrijk, de Diamant en de Brigantijn.

 

Als oppositie konden we het stuk daarom nog niet goedkeuren. Vandaar dat wij samen met LSH de oproep deden om het stuk van de agenda te halen en tijdens de komende raadsvergadering terug te laten komen. Enerzijds zodat we een integrale financiële afweging kunnen maken met het vaststellen van de begroting. Anderzijds omdat we duidelijk willen hebben wat er met de verschillend (toekomstige) schoollocaties gaat gebeuren en dan met name of de schoolbesturen volledig achter deze plannen staan. De gemeente besluit over de huisvesting, maar uiteindelijk zijn het de schoolbesturen die over de invulling gaan.

 

In de huidige plannen stellen wij krediet beschikbaar voor een nieuw gebouw waarin Leerrijk samen met de Diamant moet komen te zitten. De Brigantijn verhuist vervolgens naar het gebouw waar nu de Diamant huisvest. Over deze invulling gaat echter Prodas, niet de Gemeente Someren. We weten ondertussen niet zeker of Prodas en de diverse schoolbesturen er uiteindelijk ook mee in zullen stemmen.

 

Onze fractie is dan ook voornemens voor te stemmen, alleen moeten we dan wel zekerheid hebben. Dat kan door zwart op wit te krijgen van de schoolbesturen dat zij nu, vooraf, inderdaad instemmen met de verhuizing van de Diamant en Brigantijn. Het is alleen een zwaar besluit dat niet zo eenvoudig genomen mag worden. Wij zouden er daarom voor willen kiezen om vooralsnog krediet beschikbaar voor de nieuwbouw van BS Leerrijk. Indien later nog blijkt dat de Diamant inderdaad verhuist naar Leerrijk, kunnen we immers altijd nog aanvullende kredieten beschikbaar stellen. Zodoende geven we de schoolbesturen de tijd om na te denken over de invulling van het onderwijs in Someren-Dorp en blijven we ons als gemeente enkel bezighouden met de huisvesting van ons onderwijs, niet de invulling ervan.

 

Het maken van vergaande keuzes moet weloverwogen en niet overhaast gebeuren. Daarom kunnen wij op dit moment onmogelijk krediet beschikbaar stellen voor de plannen zoals die nu voorliggen. Besluit nu over de nieuwbouw van Leerrijk en kom later bij de raad terug als aanvullende gelden nodig blijken!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.