Opvang asielzoekers in De Hoof

Crisisnoodopvang vluchtelingen de Hoof

Afgelopen maand werd bekend dat de Gemeenteraad unaniem het besluit heeft genomen om per 28 november voor een duur van minimaal twee en maximaal drie maanden crisisnoodopvang toe te staan op de locatie van de Hoof.

De reden hiervoor is de enorme asielcrisis in Nederland, waar in onze ogen alle gemeenten een steentje aan bij moeten dragen om dit op te lossen. De groep mensen die gedurende deze drie maanden opgevangen gaat worden bestaat uit uitsluitend asielzoekers. Dit houdt in dat deze mensen het proces voor een mogelijke verblijfsvergunning nog moeten beginnen. Het gaat hier dus niet om statushouders, zijnde mensen die een verblijfsvergunning hebben, maar om vluchtelingen waarvan nog niet zeker is of zij mogen blijven.

 

Deze groep, waar de zogenoemde ‘’veiligelanders’’ al uitgefilterd zijn, hebben de afgelopen maanden verbleven in sporthallen en gemeenschapshuizen in onze (veiligheids)regio. Dit vaak voor de duur van enkele weken, waarna zij al hun spullen weer moesten pakken en verplaatsen naar een volgende locatie. In totaal gaat het in onze regio over een groep van 450 asielzoekers, die voor de helft bestaat uit gezinnen, aangevuld met individuen. Over deze groep zijn in de regio tot dusver geen klachten binnengekomen, zij zorgen zelden voor overlast. Het is daarom niet direct te vergelijken met voorbeelden in Budel of Maarheeze, waar veel overlast ervaren wordt van de asielzoekerscentra.

 

We hechten er daarom ook nog aan om te benadrukken dat er een wezenlijk verschil is tussen de permanente huisvesting van asielzoekers zoals in azc’s gebeurd, en het verlenen van crisisnoodopvang zoals we in de gemeente Someren gaan doen op de locatie van de Hoof. Dit is maximaal voor de duur van enkele maanden tot uiterlijk 6 maart en betreft dus geen permanente locatie. De Hoof is een commercieel bedrijf dat na die tijd ook weer gewoon door wil met de reguliere bedrijfsvoering. Desondanks zien wij in de locatie wel een hele geschikte plek om deze mensen wat meer rust en stabiliteit te bieden voor een langere periode. De Hoof is gewend om grote groepen te ontvangen en heeft er de faciliteiten ook voor, terwijl het buiten de bebouwde kom gelegen is.

 

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid en het waarborgen van de openbare orde, de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant regelt het eten en de dagbesteding en de eigenaren van de Hoof zijn bereid gevonden om te zorgen voor de huisvesting. Natuurlijk zijn alle zorgen en kritieken van onze inwoners ons niet ontgaan. We denken echter dat we met deze geschikte locatie een steentje bij kunnen dragen aan de asielproblematiek op een sociale manier die ook past binnen dat wat we in Someren wel en niet willen. De gemeente gaat komende tijd middels bijeenkomsten inwoners van informatie voorzien en zal proberen om de ergste zorgen weg te nemen. Voor vragen kunt u dan ook daar terecht, alsmede contact opnemen met een van onze fractieleden.

Reactie plaatsen

Reacties

José Naalden
2 jaar geleden

Ik lees in ED dat er nog vrijwilligers gevraagd worden in de opvang van de asiel zoekers. Ik wil daarover toch graag een gesprek, om me aan te sluiten bij die groep.