Gemeenschapslijst legt advies informateur naast zich neer

Tijdens de raadsvergadering van 6 april heeft informateur Ed Mathijssen zijn advies uitgebracht omtrent een nieuwe coalitie.

De Gemeenschapslijst heeft zich inmiddels beraden over dit advies. Het was goed om te vernemen dat alle partijen in de gesprekken hebben aangegeven dat de Gemeenschapslijst, als de grote winnaar van de verkiezingen, een plek moest krijgen in de nieuwe coalitie.

Tevens dat iedere partij heeft aangegeven dat de coalitie uit drie partijen moet bestaan, voor een goed evenwicht tussen coalitie en oppositie in de gemeenteraad.

 

Daarnaast kwam er echter uit de gesprekken met een aantal partijen naar voren dat ook het CDA een plek zou moeten krijgen in deze nieuwe coalitie. Dat verraste de Gemeenschapslijst. Immers is door de Gemeenschapslijst nadrukkelijk aangegeven in de gesprekken met de informateur dat in een nieuw te vormen coalitie door hen geen partijen worden uitgesloten, maar een ‘motorblok’ met de Gemeenschapslijst en CDA, vanwege een aantal kenbaar gemaakte redenen, als laatste optie wordt gezien; redenen naar aanleiding van de verkiezingsuitslag en een paar andere redenen vanwege de recente geschiedenis.

 

Ondanks het bovenstaande adviseerde informateur Ed Mathijssen dat de coalitie met Gemeenschapslijst-CDA als ‘stabiel motorblok’, aangevuld met Wij Zijn Someren/VVD, de meeste kans van slagen zou hebben.

De Gemeenschapslijst herkent zich hier niet in te meer omdat niet is gebleken dat partijen elkaar onderling hebben uitgesloten.

 

De Gemeenschapslijst heeft bij de informateur aangegeven ook echt te willen vernieuwen met een coalitie met veel (jonge) nieuwe mensen en een compleet nieuw college, zodat oud zeer ook echt tot het verleden behoort. Daar is de Somerense burger bij gebaat. Het CDA schuift echter dezelfde wethouder als afgelopen jaren naar voren.

 

Daarnaast heeft de Gemeenschapslijst nadrukkelijk aangegeven dat zij vindt dat er recht moet worden gedaan aan de verkiezingsuitslag. En heeft daarbij uitgesproken dat wat haar betreft een beoogde coalitie zou moeten bestaan uit een stabiel motorblok van Gemeenschapslijst, Wij zijn Someren/VVD (6+3) samen met LSH (2), als tweede winnaar van de verkiezingen.

De Gemeenschapslijst heeft aangegeven dat deze samenstelling haar eerste optie is en het meeste kans van slagen heeft. Daarnaast vindt de Gemeenschapslijst dat daarmee de verhoudingen coalitie-oppositie een veel gezondere dynamiek kennen (11-6) dan de door de informateur geadviseerde optie (13-4).

De Gemeenschapslijst gaat eerst deze optie onderzoeken voordat het de optie van de informateur gaat bekijken. Het vertrouwen in de samenstelling van GL, WZS/VVD en LSH is op basis van bovengenoemde argumenten groter bij de partij en de burger. Daarmee is de kans van slagen van de optie die de Gemeenschapslijst aandraagt dus ook groter.

 

Hoewel de Gemeenschapslijst van mening is dat de informateur in zijn verslag zeker ook goed werk geleverd heeft, leggen zij het daadwerkelijke advies van de informateur naast zich neer en wil het in alle openheid en transparantie eerst de gesprekken voeren met Wij zijn Someren/VVD en LSH, mogelijk onder leiding van een nieuwe formateur.

Wanneer deze drie partijen er samen niet uitkomen wil de Gemeenschapslijst de andere opties gaan bekijken. Dat heeft de partij op vrijdagmiddag 8 april daarom ook kenbaar gemaakt aan het CDA en Wij zijn Someren/VVD.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.