Gezamenlijke reactie Gemeenschapslijst en LSH op formatie

In navolging op de gemeenteraadsvergadering van donderdag 21 april willen wij door middel van deze brief het onderstaande graag met u delen. Tijdens deze raadsvergadering heeft de Gemeenschapslijst bij agendapunt 3 'mededelingen' de gemeenteraad op de hoogte gebracht van het gelopen proces, tussen de verkiezingen en 21 april, rondom het vormen van een nieuwe coalitie.

De Gemeenschapslijst heeft op vrijdag 8 april, in een eerste gezamenlijk gesprek met CDA en Wij zijn Someren/VVD, direct gekozen om het advies van Informateur Mathijssen naast zich neer te leggen. Omdat dit advies het tegenovergestelde bleek te zijn van de, in de informateursgesprekken aangegeven, wensen van de Gemeenschapslijst.

 

Vervolgens heeft de Gemeenschapslijst daarna informateur Ed Mathijssen persoonlijk op de hoogte gebracht, waarbij de informateur aangaf dat zijn opdracht met het uitbrengen van het advies was afgerond.

Daarnaast heeft de Gemeenschapslijst aangegeven graag aan de slag te willen met het vormen van een nieuwe coalitie. En dat men daarbij dus graag eerst andere opties wil onderzoeken dan het advies van de informateur. De voorkeur van de Gemeenschapslijst is een coalitie van Gemeenschapslijst, Wij zijn Someren/VVD en LSH.

Wij zijn Someren/VVD heeft afgelopen weken en tijdens de raadsvergadering van 21 april aangegeven, niet in gesprek te willen gaan met de Gemeenschapslijst alvorens de optie van de informateur goed was onderzocht. Gemeenschapslijst heeft aangegeven de optie van de informateur als laatste optie te zien en wil daarom niet beginnen aan een mogelijkheid die men veel minder ziet zitten. De andere partijen hebben aangegeven dat de bal nu bij de Gemeenschapslijst ligt en het vervolg af te wachten.

 

De Gemeenschapslijst vindt het van het grootste belang om het formatieproces voortvarend door te zetten. Het vormen van enkel een nieuwe coalitie en nieuw college is in onze ogen echter niet voldoende. Wij willen graag komen tot een solide basis voor een bestuurscultuur waar college, raad en ambtelijke organisatie de komende vier jaar in harmonie samenwerken. Als we in deze brief spreken over formatie bedoelen we daarmee het vormen van een coalitie, een college en een coalitieakkoord. Waarbij we bij die laatste streven naar een akkoord waar ook de oppositie zijn inbreng heeft.

De Gemeenschapslijst was graag eerst met Wij zijn Someren/VVD in gesprek gegaan, maar gezien de reactie tot en met 21 april, heeft de Gemeenschapslijst de volgende stap gezet. De afgelopen week heeft de Gemeenschapslijst gebruikt om gesprekken te voeren met LSH om te kijken of zij met elkaar een toekomstige coalitie zouden kunnen vormen. Door deze gesprekken zijn beide partijen ervan overtuigd een basis te hebben voor een stabiel, rustig en vernieuwend gemeentebestuur.

 

Om deze basis te versterken willen wij graag in gesprek met alle andere partijen. Daarvoor zullen de Gemeenschapslijst en LSH op korte termijn de andere partijen uitnodigen en zo op zoek te gaan naar de derde partij, die de gewenste drie partijen-coalitie mee vorm gaat geven. In dit gesprek willen we graag kijken hoe we kunnen komen tot die solide basis. Daarbij denken we naast speerpunten en breekpunten, wethouderskandidaten, wensen in de portefeuilleverdeling, goede verhouding oppositie en coalitie en bestuurscultuur, ook aan hoe we samen met elkaar willen werken en wat daar voor nodig is.

Daarvoor zullen de Gemeenschapslijst en LSH binnenkort de andere partijen gaan uitnodigen voor een gesprek. Wij zouden graag Marnix Schlosser vragen om deze gesprekken te begeleiden en daarna een procesvoorstel te maken voor de verdere formatie op basis van zijn bevindingen. Dit voorstel zullen wij ter goedkeuring aan u voorleggen. Marnix werkt bij & Van de Laar als senior adviseur waar hij zich bezighoudt met complexe politiek-bestuurlijke processen en samenwerkingen. Hij is een ervaren bestuurder uit onze regio (Deurne). We denken in hem een verbindende en resultaatgerichte persoonlijkheid te vinden die ons zowel op inhoud als op relatie kan begeleiden. Hij heeft aangegeven beschikbaar te zijn en is zeer gemotiveerd om ons te helpen. Graag vernemen wij of u zich hierin kunt vinden.

 

Vanwege vakantieperiode, zullen de gesprekken vanaf eind week 18 plaats gaan vinden. We hopen op een constructieve houding van alle partijen, zodat er op korte termijn meer duidelijk kan worden over de nieuwe coalitie.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.