Brief Gemeenschapslijst en LSH over coalitievorming

Afgelopen maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. De uitslag is een gegeven en bij alle betrokkenen bekend. Zoals vooraf afgesproken en door iedereen ondersteund werd er een informateur aangesteld, de heer Mathijssen, die met iedere partij een aantal gesprekken ging voeren. Hieruit volgde, zoals afgesproken in het Plan van Aanpak, een advies met een voorkeursamenstelling van welke partijen samen de coalitie kunnen vormen en welke problemen daarbij overwonnen moeten worden.

 

Een aantal zaken kwamen unaniem naar voren:

1. Geen enkele partij sloot een andere partij uit.

2. Op inhoud zou iedereen samen kunnen werken.

3. Iedere partij gaf aan dat de Gemeenschapslijst in de coalitie thuishoorde.

4. Schoolmeesters in het college was een breekpunt voor bijna elke partij.

De Gemeenschapslijst heeft vrijwel direct aangegeven dat de voorkeursvariant en tegelijkertijd de enige variant van de informateur niet de voorkeur geniet. Doordat de informateur geen andere varianten als mogelijkheid heeft beschreven kon de Gemeenschapslijst niet anders dan van het advies afwijken en andere samenstellingen onderzoeken.

 

De Gemeenschapslijst heeft gekozen om direct hierin duidelijk te zijn en om die reden tijdens het eerste gesprek met CDA en Wij Zijn Someren-VVD aangegeven andere samenstellingen eerst te willen onderzoeken omdat de variant van de informateur voor de Gemeenschapslijst niet de voorkeur geniet.

Om vorderingen te maken in het proces is de Gemeenschapslijst met LSH in gesprek gegaan. Programmatisch zijn geen overbrugbare verschillen geconstateerd en beide partijen zijn enthousiast over elkaars wethouderskandidaten. Omdat beide partijen er zeker van zijn er met elkaar uit te kunnen komen en in goed vertrouwen samen te kunnen werken, hebben zij de gemeenteraad en inwoners van de gemeente Someren middels een brief op de hoogte gesteld van het voornemen een derde partij te gaan zoeken die bij deze combinatie aan wil sluiten.

 

In de daaropvolgende tien dagen hebben de Gemeenschapslijst en LSH gezamenlijk de vier partijen, een voor een telefonisch uitgenodigd om in te gaan op hun uitnodiging om in gesprek te gaan met hen. Zowel Wij Zijn Someren-VVD, PvdA, Leefbaar Someren en CDA hebben aangegeven nog geen gesprek te willen voeren. De laatste afwijzing kwam op 9 mei. Allemaal met dezelfde reden: men wil dat het advies van de informateur eerst wordt onderzocht alvorens te willen kijken naar een andere optie.

In het Plan van Aanpak Informatiefase staat duidelijk dat er een informateur benoemd wordt en dat deze met een advies komt. Eerder is al dan niet bewust gekozen om de regie bij partijen te houden en het advies is daarmee een advies en geen verplichting.

 

De vier overige partijen zijn klip en klaar in hun huidige opvattingen. Het advies van de informateur moet worden onderzocht en de Gemeenschapslijst moet een volgende stap in de formatie zetten. Deze volgende stap mag volgens deze vier partijen echter enkel gezet worden binnen de door hen gestelde kaders. Een andere van talloze opties is tot op heden simpelweg niet bespreekbaar, terwijl geen van deze partijen zich daar eerder bij de informateur duidelijk tegen uitgesproken heeft en geen van de vier partijen een andere partij uitgesloten heeft.

Zodoende is er een impasse ontstaan. Onze gemeente is niet gebaat bij een impasse. Het vormen van een coalitie bestaat uit de bereidwilligheid van alle partijen om via het sluiten van compromissen tot elkaar te komen. Gemeenschapslijst en LSH pakken gezamenlijk deze verantwoordelijkheid op en roepen CDA en Wij Zijn Someren-VVD hetzelfde te doen en tot een gesprek te komen. De Gemeenschapslijst en LSH nodigen CDA en Wij Zijn Someren-VVD dan ook uit voor verkennende gesprekken om te kijken waar de mogelijkheden zitten. Hiermee denkt de Gemeenschapslijst het beste van beide varianten, die van de Gemeenschapslijst en de informateur, samengevoegd te hebben.

 

In het eerste gesprek willen zij graag drie zaken bespreken, te verstaan:

1. De verkiezingsprogramma’s.

2. Onderling vertrouwen.

3. Het mogelijk aanstellen van een formateur.

De Gemeenschapslijst en LSH zijn bereid om in het belang van Someren dit gesprek aan te gaan en hopen dat ook CDA en Wij Zijn Someren-VVD bereid zijn dit te doen.

Vertrouwende hiermee de raad voldoende geïnformeerd te hebben en daarnaast op een constructieve, voortvarende voortzetting van de formatie, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

 

De Gemeenschapslijst en LSH.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.